Veteranų klubas

Siekiant padėti buvusiems ilgamečiams geležinkelio transporto darbuotojams, dabar pensininkams, palaikyti tarpusavio ryšį ir ryšį su darboviete, buvusio pirmojo nepriklausomų Lietuvos geležinkelių generalinio direktoriaus Algirdo Kliorės iniciatyva 2001 m. buvo įkurtas Geležinkelių veteranų klubas. Įgyvendindami šį organizacijos tikslą buvę geležinkelininkai renkasi kartu leisti laisvalaikį, tobulėti, keliauti ir bendrauti. Nemažiau svarbu veteranams jausti įmonės pulsą, sekti bendrovės naujienas. Klubas vienija per 90 narių.

Veteranų klubo veikla išties plati: veteranų kultūrinių poreikių tenkinimas, seminarų, kūrybinių stovyklų, teminių susirinkimų, ekskursijų organizavimas, tarpininkavimas dėl įvairių klubo narių socialinių reikmių tenkinimo, moralines paskatas – geležinkelininko veterano ženkliukų, o jubiliatams – ir geležinkelininko veterano medalių, kurie buvo įsteigti buvusio bendrovės generalinio direktoriaus ir pirmojo atgavusios nepriklausomybę Lietuvos Susisiekimo ministro Jono Biržiškio rūpesčio dėka, įteikimas.

2007 m. juridinių asmenų registre buvo įregistruota viešoji įstaiga "Geležinkelių veteranai". Viešajai įstaigai buvo suteiktas paramos gavėjo statusas – tai buvo didelis klubo žingsnis į priekį. Veteranų klubas ir VšĮ "Geležinkelių veteranai" gyvuoja lygiagrečiai, jų veikla ir tikslai iš esmės niekuo nesiskiria: juridinis asmuo ir paramos gavėjas – viešoji įstaiga, kurią sudaro klubo aktyvas – finansuoja klubo veiklą, o pastarasis veiklą vykdo savarankiškai. Vienas pagrindinių VšĮ "Geležinkelių veteranai" uždavinių – padėti sudaryti platesnį regioninių klubų tinklą. Šiuo metu regioniniai klubai sukurti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėyžyje, Klaipėdoje. Didžiausią įtaką jų veiklai daro vietinių AB "Lietuvos geležinkeliai" struktūrinių padalinių vadovai.

Organizacinį veteranų klubo darbą atlieka penkių žmonių taryba, kuri metų pradžioje skelbia bendrą narių susirinkimą. Jame patvirtinamas metinis Veteranų klubo veiklos planas. Susirinkimą padeda organizuoti ir AB "Lietuvos geležinkeliai", kurios vadovai veteranams papasakoja apie savo metų darbus ir artimiausius planus. Vėliau klubo taryba renkasi kartą per du mėnesius ir sprendžia einamuosius klausimus – kaip vykdyti klubo veiklos planą, priima į klubą naujus narius, aptaria įvairias iniciatyvas.

AB „Lietuvos geležinkeliai" vadovybė noriai bendradarbiauja, supranta veteranų problemas, atsižvelgia į jų prašymus. Ryšiams su veteranais palaikyti yra paskirtas bendrovės atstovas. Veteranai pagal galimybes dalyvauja geležinkelininkų bendruomenės gyvenime, įvairiuose renginiuose, muziejaus veikloje, rašo publikacijas laikrašiui „Geležinkelininkas".

Renginys, jau tapęs tradicija – tai kūrybinės stovyklos, teminiai seminarai, vykstantys pavasarį Giruliuose, kurių metu viena diena būna skiriama ekskursijoms. Veteranai jau pabuvojo Mosėdyje, Rusnėje, Palangoje, Nidoje, Druskininkuose, ant Medvėgalio ir Šatrijos kalnų, Plungės ir Telšių muziejuose. Rudenį vyksta ekskursijos į istorines vietas – Biržus, Panemunės pilis, V. Kudirkos ir J. Basanavičiaus muziejus, žiemą – į Vilniaus muziejus. Veteranai apsilankė Radviliškyje, apžiūrėdami Radviliškio geležinkelio mazgą, buvo organizuota poilsinė kelionė į Krymą.

Klubo nariams sudaryta galimybė ilsėtis ir bendrovės darbuotojų mokymo, reabilitacijos ir poilsio bazėje Giruliuose.

Vienas ypatingesnių įvykių veteranų gyvenime, tai išleistos knygos „Gyvenimai, skirti geležinkeliams" ir "Žodžiai profesijos broliams".

Klubas taip pat bendradarbiauja su kitų transporto šakų veteranais.


Veteranų klubo būstinė yra Vilniaus geležinkelio stoties pastato II aukšte Geležinkelių muziejaus patalpose. Klubo tarybos pirmininkas - Tautvydas Sinkevičius (tel.+37061874717, el. paštas [email protected], klubo tarybos narė ryšiams su veteranais - Janina Atkočiūnienė (tel. +370689 17162).

Klubo tarybos narius būstinėje galima rasti ketvirtadieniais nuo 12 iki 16 val.

 

Atnaujinta 2013-12-12