AB „Lietuvos geležinkeliai", reaguodama į geografinius bei ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius, lemiančius kintančias prekybos kryptis ir keleivių srautus, ilgalaikėje perspektyvoje turi užsibrėžusi viziją tapti Centrinės ir Rytų Europos mobilumo ir logistikos lydere. Įgyvendinant ambicingą viziją ir atsižvelgiant į iškylančius iššūkius bei galimybes, susijusias su ES geležinkelių sektoriaus reforma ir plėtra, LR įstatymuose numatytais bendrovės įsipareigojimais, NVS šalių transporto politika, naujomis technologijomis bei logistiniais sprendimais, LG savo veiklą grindžia racionaliu strateginiu planavimu ir valdymu.

Nuo 2018 m. „Lietuvos geležinkeliai" savo veiklą planuoja ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje, todėl 2018 m. balandžio mėn. buvo patvirtinta ilgalaikė korporatyvinė strategija 2018-2030 m. Ilgalaikė strategija apima visas LG įmonių grupės veiklas – krovinių bei keleivių vežimą ir su tuo susijusias logistikos paslaugas vietinėje ir tarptautinėje rinkose, infrastruktūros valdymą, prioritetinių investicinių projektų įgyvendinimą, kitas perspektyviausias veiklas. Strategijoje apibrėžti LG įmonių grupės ilgalaikių strateginių tikslų nustatymo principai ir jų įgyvendinimo priemonės, parengtos veiklos rodiklių ir finansinės prognozės, įvardintos pagrindinės strateginės rizikos ir jų valdymo kryptys.

„Lietuvos geležinkelių" veiklos strategija 2030

Raštas dėl valstybės lūkesčių AB „Lietuvos geležinkeliai"

 

Atnaujinta 2021-05-06