AB „Lietuvos geležinkeliai" valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), iš kurių 5, vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldy¬bės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės val¬domos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą ko¬legialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LRV 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, yra nepriklausomi. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija 2016 m. gruodžio 14 d. – 2020 m. gruodžio 14 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Nei vienas valdybos narys neturi AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei priklausančių įmonių akcijų ar dalių.

Romas Švedas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

 

Išsilavinimas

19881993 Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

1991 Politinė demokratija, Umea Universitetas (Švedija)

1993 Užsienio prekybos politika, Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija)

1994 Derybos dėl tarptautinių prekybos sutarčių, Tarptautinės teisės institutas (Vašingtonas D.C., JAV)

2010 Valdybos nario mokymai, Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institutas (Vilnius, Ryga, Talinas)

2017 Valdybos pirmininko mokymai, Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institutas (Stokholmas)

Darbinė veikla

2016-12  dabar AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

2015 – dabar Šilumos tarybos prie Energetikos ministerijos narys

2014 – dabar JT Ekonominės komisijos Europai Espoo Konvencijos Įgyvendinimo komiteto narys, nuo 2017 m.  pirmininkas

20132017 AB „Klaipėdos nafta" Stebėtojų tarybos narys

2013 – dabar ES Energetikos reguliatorių bendradarbiavimo agentūros Administracinės tarybos pakaitinis narys

2012 – dabar VU TSPMI lektorius

2011 – dabar Nepriklausomas ekspertas

20092011 LR Energetikos viceministras

20092011 VĮ „Ignalinos atominė elektrinė" valdybos pirmininkas

20102011 AB „Klaipėdos nafta" valdybos pirmininkas

20102011 AB „Lietuvos dujos" valdybos narys

20102011 AB „Litgrid" valdybos pirmininkas

20072009 LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento direktorius

20032007 LR Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje įgaliotasis ministras, Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas

19992003 LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius

19951999 LR Nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėjas

19971999 LR konsulas Šveicarijos Konfederacijoje

19931995 LR Užsienio reikalų ministerijos Prekybos skyriaus vedėjas

19921993 LR Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos Prekybos skyriaus vyr. specialistas


 

Monika Rimkūnaitė – Bložė

Nepriklausoma valdybos narė

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

Išsilavinimas

19982000 Tarptautinio verslo magistras, Vilniaus Universitetas, Tarptautinio Verslo Mokykla

19961997 European Business Management School, University of Wales, Swansea

19941998 Finansų bakalauras, Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas

Darbinė veikla

2017-12  dabar UAB „Mobilieji mokėjimai" generalinė direktorė

2017-012017-12 Verslo konsultantė

2016-12  dabar valdybos narė, AB „Lietuvos geležinkeliai"

2012-112016-11 Produktų plėtros vadovė Baltijos šalims, SEB Baltijos šalių tarnyba

2010-112012-11 Mokėjimo kortelių departamento direktorė, AB SEB bankas

2008-042010-11 Verslo transformacijos vadovė pagrindinės AB SEB banko IT sistemos keitimo programoje

2007-092009-12 Pokyčių vadovė (angl. k. SEB Way navigator), Pokyčių valdymo grupė

2004-102007-09 Tarptautinių verslo klientų skyriaus vadovė, Verslo klientų ir institucijų departamentas

2003-062004-10 Finansų institucijų skyriaus vadovė, Verslo klientų ir institucijų departamentas

19992003-06 Verslo klientų vadybininkė

19981999 Privačių klientų vadybininkė

19971998 Banko Vilniaus filialo Direktorės sekretorė-referentė

1997-07-08 IT priežiūros ir kodavimo skyriaus ekspertė


 

Rolandas Zukas

Nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

 

Išsilavinimas

2003 BICG valdybos nario mokymai

2005 ISM vadybos magistrantūros studijos vadovams

1996 VGTU Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba

Darbinė veikla

2015-02  dabar UAB „EPSO G" generalinis direktorius

2015-042016-02 LITGRID AB Stebėtojų tarybos narys

2015-042016-04 AB „Amber Grid" valdybos narys

2011-012015-02 AB „Klaipėdos nafta" Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) direktorius, SGDT departamento direktorius

2011-012011-12  UAB „Energijos tiekimas" valdybos narys

20102011-01 UAB „TIC" valdybos narys

2009-102011-01 UAB „Energijos tiekimas" generalinis direktorius

2008-092009-10 AB „LEO LT" verslo vystymo vadovas

2008-012008-04 „DnB Nord" Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas

2007-022007-09 UAB „Lintel", Telerinkodaros skyriaus vadovas

2004-102007-02 AB „TEO LT" Privačių klientų departamentas, skyriaus vadovas

2000-052004-10 AB „TEO LT" Klientų aptarnavimo departamentas, skyriaus vadovas

1998-062000-05 AB „TEO LT" Rinkodaros departamentas, vadybininkas

1997-121998-04 UAB „Karolinos kelionių centras" vadybininkas

1996-071998-02 AB „Lietuvos avialinijos" vadybininkas


Alditas Saulius

Nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2018-02-26.

Išsilavinimas

1998 Joint Vienna Institute, Comprehensive Course in Applied Market Economics

1994 Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla kartu su New York St. John's University

1993 Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas 

Darbinė veikla

2017 – dabar UAB „Investicijų ir verslo garantijos" valdybos narys

                    VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys
 
                    AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos narys
 
2016 – dabar Konsultatas įmonių ir finansų/rizikų valdymo srityse                   
2017 – 2018 Kredito unijos Memelio taupomoji kasa Stebėtojų tarybos narys
2009-032016-01 Danske Bank A/S Lietuvos skyrius, Kredito tarnybos vadovo pavaduotojas

2003-102008 -11 AB DnB NORD bankas, valdybos narys ir prezidento pavaduotojas

2001-112003-10 AB NORD/LB bankas, Kredito tarnybos vadovas, Valdybos pirmininko patarėjas ir kt. pareigos

1997-022001-11 Lietuvos bankas, Bankų priežiūros departamento Inspektavimo skyriaus vadovas

19941997 Lietuvos bankas, Bankų priežiūros departamento vyriausiasis ekonomistas


Christian Kuhn

Nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2018-02-26.

Išsilavinimas

2003  Veolia Cursus Dirigeants 

1996 Hanoverio Universitetas, mokslų daktaro laipsnis
 
1992 Darmštato technikos universitetas (angl. Technical University of Darmstadt), Inžinerijos magistro laipsnis

Darbinė veikla

2014-09  dabar valdybos narys ir strategijos ir inovacijų komiteto pirmininkas Kazachstano geležinkelių bendrovėje „Kazakhstan Temir Zholy" (KTZ)

2016 – dabar nepriklausomas geležinkelių ir logistikos bendrovių konsultantas

2018 – dabar AB „Ukrzaliznytsia" (Ukrainos geležinkeliai) stebėtojų tarybos narys

 
 
2005-112009-02 ir 2010-012011-05  Production DB
Schenker Rail GmbH" vykdantysis viceprezidentas, Vokietijos geležinkelių kompanijoje „Deutsche Bahn" įvairios vadovaujančios pozicijos
 
2009-042015-09  Bendrovėje Martrade Holding und Management GmbH" vykdantysis direktorius
 
1996-032005-10 Bendrovėje Connex Cargo Logistics"  vykdantysis direktorius (CCL)
 

Vladislav Kondratovič

Valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2017-10-10.

 

Išsilavinimas

19972002 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos ir administravimo bakalauras

Darbinė veikla

2017-09  dabar Susisiekimo ministerija, Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktorius

20152017 Susisiekimo ministerija, Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktorius

20132014 Susisiekimo ministerijos viceministras

20072013 Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Investicijų skyriaus vedėjas

2007-012007-10  UAB „Elektromarkt", Projektų vadovas

20062007 UAB „Buteka", Projektų vadovas

20012006 UAB „East Trading Company", Logistikos vadovas, vadybininkas

19992001  UAB „Vokė-3", Vadybininkas

19981999 UAB „Virtuvės pasaulis", Vadybininkas

19941998 UAB „Vokė-3", Vadybininkas


 

Mantas Bartuška

Valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

Išsilavinimas

2016 Cambridge Judge and Bussiness school, Cambridge, UK: Executive Advanced Leadership Program (Lyderystės studijos)

20142015 Baltic Institute of Corporate Governance (BICG): Board member studies (Valdybos nario studijos)

20152016 Southern Denmark University, Denmark: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis

20032007 Vilniaus universitetas: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis

Darbinė veikla

2016-12 – dabar AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius/ valdybos narys

2014-092016-12 AB „Klaipėdos nafta" Generalinis direktorius

2014-09 – dabar AB „Klaipėdos nafta" valdybos narys

2013-112016-10 UAB „Baltpool" valdybos pirmininkas

2010-052014-09 AB „Klaipėdos nafta" Finansų ir administravimo departamento direktorius

2007-102010-05 UAB „Ernst & Young Baltic" Audito vyresnysis konsultantas

2005-122007-10 UAB „BDO Auditas ir apskaita" Audito jaunesnysis konsultantas

 

Audito komitetas

Audito komitetas sudaromas AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos sprendimu iš ne mažiau kaip 3 narių, iš kurių bent vienas turi būti nepriklausomas narys.

Nepriklausomas Audito komiteto narys atrenkamas viešos atrankos būdu. Detalūs kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į Audito komiteto nepriklausomus narius nustatomi vykdant atranką.

Audito komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje.

Audito komiteto nariai skiriami ne ilgesniam kaip AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos kadencijos laikotarpiui.

Audito komiteto narių kadencijos skaičius neribojamas, tačiau Audito komiteto nario nepertraukiamas narystės šiame komitete laikas negali būti ilgesnis kaip aštuoneri metai.

Trijų AB „Lietuvos geležinkeliai" Audito komiteto narių kadencijos pradžia – 2019 m. vasario 28 d.

Alditas Saulius

Komiteto pirmininkas, nepriklausomas AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos narys

Išsilavinimas

1998 Joint Vienna Institute, Comprehensive Course in Applied Market Economics

1994 Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla kartu su New York St. John's University

1993 Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas 

Darbinė veikla

2017 – dabar UAB „Investicijų ir verslo garantijos" valdybos narys

VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys

AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos narys

2016 – dabar Konsultatas įmonių ir finansų/rizikų valdymo srityse                   

2017 – 2018 Kredito unijos Memelio taupomoji kasa Stebėtojų tarybos narys

2009-03–2016-01 Danske Bank A/S Lietuvos skyrius, Kredito tarnybos vadovo pavaduotojas

2003-10–2008 -11 AB DnB NORD bankas, valdybos narys ir prezidento pavaduotojas

2001-11–2003-10 AB NORD/LB bankas, Kredito tarnybos vadovas, Valdybos pirmininko patarėjas ir kt. pareigos

1997-02–2001-11 Lietuvos bankas, Bankų priežiūros departamento Inspektavimo skyriaus vadovas

1994–1997 Lietuvos bankas, Bankų priežiūros departamento vyriausiasis ekonomistas

Vladislav Kondratovič

Komiteto narys

Išsilavinimas

1997–2002 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos ir administravimo bakalauras

Darbinė veikla

2017-09 – dabar Susisiekimo ministerija, Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktorius

2015–2017 Susisiekimo ministerija, Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktorius

2013–2014 Susisiekimo ministerijos viceministras

2007–2013 Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Investicijų skyriaus vedėjas

2007-01–2007-10  UAB „Elektromarkt", Projektų vadovas

2006–2007 UAB „Buteka", Projektų vadovas

2001–2006 UAB „East Trading Company", Logistikos vadovas, vadybininkas

1999–2001  UAB „Vokė-3", Vadybininkas

1998–1999 UAB „Virtuvės pasaulis", Vadybininkas

1994–1998 UAB „Vokė-3", Vadybininkas

Irena Petruškevičienė

Nepriklausoma komiteto narė

Išsilavinimas, kvalifikacija

1980 m. Vilniaus universitetas, Ekonomika

1993 m. Teksaso universiteto tarptautinės apskaitos vystymo centras (JAV), Apskaitos ir audito dėstytojų mokymo programa

1993 m. DePaulo universiteto apskaitos mokykla (Čikaga, JAV), stažuotė.

Darbinė veikla

2018 m. spalio mėn. – dabar Europos stabilumo mechanizmas (ESM) (Liuksemburgas), Auditorių tarybos narė 

2017 m. gegužės mėn. – dabar ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros modulio Finansų strategija ir valdymas vadovė 

2017 m. kovo mėn. – dabar Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito priežiūros komiteto narė

2014 m. lapkričio mėn. – dabar UAB „Lietuvos energija" Audito komiteto narė

2015 m. gegužės mėn. – 2016 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybės kontrolieriaus vyriausioji konsultantė

2013 m. balandžio mėn. – 2017 m. kovo mėn. Europos Komisijos Audito komiteto narė (Briuselis) 

2013 m. vasario mėn. – 2016 m. sausio mėn. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vizituojanti vyresnioji lektorė

2011 m. liepos mėn. – 2017 m. liepos mėn. JT pasaulio Maisto Programa, Audito komiteto narė (Roma)

2004 m. gegužės mėn. – 2010 m. gegužės mėn. Europos Audito Rūmų narė (Liuksemburgas)

1994 m. vasario mėn. – 2004 m. gegužės mėn. UAB „PricewaterhouseCoopers" Audito paslaugų padalinio vadovė, administracijos vadovo pavaduotoja, vadybininkė, vyresnioji auditorė

1987 m. rugsėjo mėn. – 1994 m. vasario mėn. Vilniaus kolegijos lektorė

1983 m. rugsėjo mėn. – 1987 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos statistikos departamento skaičiavimo centro Pramonės skyriaus vadovė, grupės vadovė, specialistė

1980 m. rugpjūčio mėn. – 1983 m. rugpjūčio mėn. siuvimo įmonė „Lelija" buhalterė ekonomistė

Profesinės organizacijos

2001 m. Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (Jungtinė Karalystė) narė

1996 m. Lietuvos Auditorių Rūmų narė