Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2018-08-28 13:41
Skelbimo pavadinimas: Netinkamų naudoti akumuliatorių aukcionas Nr. 2018/PCVP-9
Skelbimo tekstas:

AB "Lietuvos geležinkeliai" parduoda netinkamus naudoti akumuliatorius. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti paėmimo adresai,  preliminarūs kiekiai bei už akumuliatorių pridavimą atsakingi asmenys.

Aukciono skelbimą rasite puslapyje www.evarzytinės.lt

Atliekų atsiėmimo vieta

Preliminarus rūgštinių akumuliatorių kiekis tonomis

Preliminarus šarminių akumuliatorių kiekis tonomis

Už Atliekų pridavimą atsakingas darbuotojas

Iešmininkų 17A, Vilnius Keleivinių vagonų depas.

2,160

2,800

Ričardas Klimkevičius, tel. 868743981.

Vilijos g. 2, Vilnius

0,113

-

Evaldas Šukys,

tel. 8522692560

Kražantės g. 40, Kaunas

0,250

-

Kęstutis Matulis,

tel. 861113247

Juozapavičiaus pr. 114L, Kaunas

0,304

0,813

Eugenijus Tauklys,

tel. 837272222

 

Susiję dokumentai:
 Netinkamų naudoti akumuliatorių sutarties projektas