Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2017-07-03 14:42
Skelbimo pavadinimas: Medžių kirtimo ir medienos išvežimo paslaugų pirkimo konkursas
Skelbimo tekstas:

UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras (toliau – Bendrovė) skelbia konkursą dėl medžių kirtimo ir medienos išvežimo paslaugų pirkimo. Dalyviai pasiūlymą, atitinkantį konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, turi pateikti Bendrovei iki 2017 m. liepos 7 d., 13:00 val. šiuo adresu: UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras, 2 kab., Konstitucijos pr. 8 A, LT-09308, Vilnius, Lietuva. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

Visą informaciją, susijusią su konkurso sąlygų paaiškinimu ar patikslinimu (jei tokių bus), skelbsime Bendrovės internetiniame tinklalapyje http://www.uabgac.lt/informacija/pirkimai-34/lt.