Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2017-01-05 15:37
Skelbimo pavadinimas: Informacija apie Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimą / Vilnius Railway Junction Electrification
Skelbimo tekstas:

1. Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, kontaktinis asmuo: Svajūnas Bakutis tel. 8 5 269 3432, el. p. [email protected].

2. Veiklos pavadinimas: projektas ,,Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" Geležinkelio kontaktinio tinklo statyba ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimas.

3. Projekto įgyvendinimo vieta: geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai (Vilniaus m. sav., Vilniaus r. Sav., Trakų r.sav.).

4. Trumpa informacija: AB „Lietuvos geležinkeliai" planuoja įgyvendinti projektą ,,Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" Geležinkelio kontaktinio tinklo statyba ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimas, kurio apimtyje numatoma elektrifikuoti geležinkelio ruožą Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai (apie 34 km), rekonstruoti Lentvario traukos pastotę bei pritaikyti signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo įrenginius elektrifikuotiems geležinkelio keliams, ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia projekto ,,Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" Geležinkelio kontaktinio tinklo statyba ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimas rangos darbų technines specifikacijas ir sutarties sąlygas.

Projekto kontaktinio tinklo dalies įgyvendinimui projektuotojai Ardanuy Ingenieria S.A. yra parengę techninį projektą „Geležinkelio kontaktinio tinklo (geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai, Vilniaus raj. ir Vilniaus m.) statybos ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16a, Lentvario m., Trakų r. sav.) rekonstravimo projektą" (toliau – Techninis projektas).

Bendrovė siekia pritraukti kuo daugiau rinkos dalyvių, kurie pasinaudodami Techninio projekto apimtyje surinktais duomenimis, galėtų pasiūlyti naujesnius ir efektyvesnius nei Techniniame projekte nurodytus sprendimus, todėl Bendrovė numato Projekto kontaktinio tinklo dalies rangos darbus vykdyti vadovaujantis Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygomis (pirmąjį leidimą lietuvių kalba 1999 m. išleido Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).

5. Kam ir iki kada teikti klausimus susijusius su projekto ,,Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" Geležinkelio kontaktinio tinklo statyba ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimas techninėmis specifikacijomis bei registruotis į susitikimą: iki 2017-01-20 per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su projekto ,,Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" Geležinkelio kontaktinio tinklo statyba ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimas dokumentais: CVP IS, nuorodą į šaltinį: http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=322580

 

8. Kada ir kur numatytas susitikimas: AB „Lietuvos geležinkeliai" 2017-01-24 numato organizuoti susitikimą su potencialiais tiekėjais aptarti projekto įgyvendinimo galimybes. Adresas: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius.

 

Invitation to meeting

  1. Client: JSC "Lithuanian Railways", Mindaugo st. 12, LT-03603 Vilnius, contact person: Svajūnas Bakutis tel. +370 5 269 3432, e-mail [email protected].
  2. Title of project: project "Vilnius Railway Junction Electrification" Construction of Railway Catenary Network and Reconstruction of Lentvaris Traction Substation.
  3. Site of project implementation: railway section Kyviškės–Vačiūnai–Vaidotai–Paneriai (Vilnius City Municipality, Vilnius District Municipality, Trakai District Municipality).
  4. Brief information: JSC "Lithuanian Railways" has plans to implement project "Vilnius Railway Junction Electrification" Construction of Railway Catenary Network and Reconstruction of Lentvaris Traction Substation, a scope of the project includes electrification of section Kyviškės–Vačiūnai–Vaidotai–Paneriai (approximately 34 km), reconstruction of Lentvaris traction substation as well as adapting signalling, telecommunication and power supply equipment to electrified railway tracks. JSC "Lithuanian Railways" has published technical specifications for works and the contract conditions of the above mentioned project in E-Public Procurement system.For construction of catenary network, the designing company Ardanuy Ingenieria S.A. has drawn up a technical project Construction of Railway Catenary Network (railway section Kyviškės–Vačiūnai–Vaidotai–Paneriai, Vilnius District Municipality and Vilnius City Municipality) and Reconstruction of Lentvaris Traction Substation (Vokės st 16a, Lentvaris, Trakai District Municipality) (hereinafter referred to as the – Technical Project).The company aims to enlist as more as possible market participants that could propose more novel and efficient solutions than are included in Technical Project, using data already gathered in the Technical Project. Therefore the company plans to perform works of catenary network in accordance with Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor (the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) published the first edition in Lithuanian in 1999).
  5. Address and deadline for inquiries: Inquiries related to the technical specifications of project "Vilnius Railway Junction Electrification" Construction of Railway Catenary Network and Reconstruction of Lentvaris Traction Substation and registration to the meeting shall be submitted over E-Public Procurement System (hereinafter referred to as the – CVP IS) till

   20 January 2017.

  1. For details: More detailed information regarding documents of project "Vilnius Railway Junction Electrification" Construction of Railway Catenary Network and Reconstruction of Lentvaris Traction Substation you can get in CVP IS, reference to the source is  http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=322580
  2. Date and place of meeting: JSC "Lithuanian Railways" plans to organize a meeting with potential suppliers on 24 January 2017 to discuss the feasibility of the project in Vilnius Mindaugo st. 12, LT-03603.