Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2016-11-16 08:11
Skelbimo pavadinimas: INFORMACIJA apie geležinkelio ruožo Kaišiadorys-Radviliškis elektrifikavimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Skelbimo tekstas:

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel. 8 5 269 3555, el. p. [email protected]

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: geležinkelio ruožo Kaišiadorys-Radviliškis elektrifikavimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskr.: Kaišiadorių r. sav. (Kaišiadorių m. sen., Palomenės sen., Zaslių sen.); Jonavos r. sav. (Ruklos sen., Dumsių sen., Jonavos m. sen., Šilų sen., Kulvos sen., Žeimių sen.), Kėdainių r. sav. (Pelėdnagių sen., Vilainių sen., Kėdainių m. sen., Surviliškio sen., Dotnuvos sen., Gudžiūnų sen.), Šiaulių apskr.: Radviliškio r. sav. (Skėmių sen., Baisogalos sen., Šeduvos sen., Radviliškio sen.).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra 2016-11-15 raštu Nr. (28.1)-A4-11347 priėmė atrankos išvadą: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel. 8 5 269 3555, terminas – 20 d. d. nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūroje aukščiau nurodytu adresu; pas dokumentų rengėją - UAB „Geležinkelio projektavimas", Iešmininkų g. 17A, LT-02151 Vilnius, tel. 8 5 212 2712, [email protected], terminas – 10 d. d. nuo šio skelbimo.