Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2016-11-08 09:25
Skelbimo pavadinimas: Geležinkelio Šiauliai-Radviliškis atkarpos modernizavimo ir elektrifikavimo I etapo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Skelbimo tekstas:

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel. 8 5 269 3555, el. p. [email protected]

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šiauliai-Radviliškis atkarpos modernizacija ir elektrifikacija I etapas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šiaulių apskr.: Šiaulių r. sav. (Šiaulių kaimiškoji sen., Kairių sen.), Šiaulių m. sav. (Rėkyvos sen., Medelyno sen.), Radviliškio r. sav. (Radviliškio sen., Radviliškio m. sen.).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra 2016-11-02 raštu Nr.(28.6)-A4-10973 priėmė atrankos išvadą: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel. 8 5 269 2119, terminas – 20 d. d. nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūroje aukščiau nurodytu adresu; pas dokumentų rengėją - UAB „Geležinkelio projektavimas", Iešmininkų g. 17A, LT-02151 Vilnius, tel. 8 5 212 2712, [email protected], terminas – 10 d. d. nuo šio skelbimo.