Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2020-10-02 14:47
Skelbimo pavadinimas: UAB "Gelsauga" kilnojamo turto aukcionas.
Skelbimo tekstas:

  1. Minimalus kainos didinimo intervalas - 1 Eur (išskyrus 1 poziciją, kuriai minimalus kainos didinimo intervalas - 50 Eur).
  2. Aukciono dalyvių registravimo tvarka: Registracija į aukcioną vyksta adresu Prūsų g. 1, Vilnius, pateikus savo asmens dokumentą Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip likus 15 minučių iki aukciono pradžios (atitinkamu terminu el. paštu [email protected]lt (dėl viso turto, išskyrus automobilį) arba  [email protected] (dėl automobilio) gali būti pateikiami ir pasiūlymai raštu). Dalyvavimas aukcione nemokamas.
  3. Aukciono vieta yra  Prūsų g. 1, Vilnius, data 2020 m. spalio 9 d., pradžia 9.30 val.
  4. Informaciją apie parduodamą turtą teikia Darius Sabonis, tel. 8 604 16088, el. p. [email protected]. Parduodamą turtą apžiūrėti ir išbandyti galima kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 16:00 val. (pietų pertrauka 11:00-11:45). Būtina dėl apžiūros susitarti iš anksto.
  5. Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 5 kalendorines dienas nuo aukciono pabaigos.
  6. Aukciono dalyviui siūlant atitinkamą kainą už parduodamą turtą aukcione, laikoma, kad jis yra pilnai susipažinęs su parduodamo turto technine būkle ir jokių pretenzijų dėl to neturi.
  7. Nupirktą turtą pirkėjas(-ai) privalo pasiimti savo lėšomis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono. Nepasiėmus minėtu terminu dėl pirkėjo kaltės, pardavėjas turi teisę taikyti 5 Eur baudą už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną (skaičiuojama už kiekvieną turtinį vienetą).
Susiję dokumentai:
 Informacija apie parduodamą turtą.