Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2017-09-11 10:06
Skelbimo pavadinimas: AB „Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcija viešo aukciono būdu numato ne trumpesniam nei 4 metų laikotarpiui išnuomoti eksploatuotus keleivinius riedmenis
Skelbimo tekstas:

Aukcionas įvyks 2017 m. spalio 5 d. 9.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcijos administracinio pastato  307 kabinete, Pelesos g.10, Vilniuje.

Keleivinius riedmenis galima apžiūrėti ir susipažinti su jų pardavimo sąlygomis Vilniuje iki 2017 m. spalio 4 d.  darbo dienomis: I-IV nuo 8:00 iki 15:00 val., V nuo 8:00 iki 14:00 val.

Dėl keleivinių vagonų apžiūros, adresu Geležinkelio g. 16, kreiptis į Techninės priežiūros cecho viršininką Ričardą Klimkevičių, tel. (370) 5 269 32 24, mob. tel. (370) 687 43981, el. paštas: [email protected]