Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2019-10-15 09:53
Skelbimo pavadinimas: AB „LG CARGO" riedmenų pardavimo viešas aukcionas
Skelbimo tekstas:

AB „LG CARGO" numato viešame aukcione parduoti eksploatuotus riedmenis, nurodytus šių viešo aukciono sąlygų (toliau – sąlygos) 1 priede, grupėmis:

 • A1 grupė Automobilvežiai 10 vnt.;
 • A2 grupė Automobilvežiai 11 vnt.;
 • B1 grupė Cementvežiai (hoperiai) 13 vnt.;
 • B2 grupė Cementvežiai (hoperiai) 13 vnt.;
 • B3 grupė Cementvežiai (hoperiai) 12 vnt.;
 • C1 grupė 8-ių ašių cisterniniai vagonai 15 vnt.;
 • C2 grupė 8-ių ašių cisterniniai vagonai 14 vnt.;
 • D1 grupė Dengtieji vagonai 11 vnt.;
 • D2 grupė Dengtieji vagonai 12 vnt.;
 • E grupė Tarnybiniai vagonai 5 vnt.;
 • F1 grupė 918-tipo vagonai (dengtieji perdaryti iš ARV, ref.) 14 vnt.;
 • F2 grupė 918-tipo vagonai (dengtieji perdaryti iš ARV, ref.) 14 vnt.

Nurodytus riedmenis galima apžiūrėti. Dėl riedmenų apžiūros kreiptis į Riedmenų technologijų departamento Riedmenų parkos strategijos skyriaus projektų vadovą Jaroslavą Graužinį, tel. +370 5 269 2907, mob. +370 62020071, el. paštas [email protected].

Aukcionas vyks 2019 m spalio 28 d. 13.00  val. AB „LG CARGO" administracijos pastato patalpose, 215 kabinete (Mindaugo g. 12, Vilniuje).

Neįvykus visos grupės pardavimo aukcionui, tame pačiame aukcione šie riedmenys bus parduodami atskirai.

Asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su aukciono dalyviais:

AB „LG CARGO" Riedmenų technologijų departamento Riedmenų parko strategijos skyriaus projektų vadovas Jaroslav Graužinis, +370 5 269 2907, mob. +370 62020071, el. paštas [email protected].

Susiję dokumentai:
 Aukciono sąlygos
 Aukciono sąlygų 1 priedas
 Aukciono sąlygų 2 priedas (Sutarties projektas)
 Aukcion sąlygų 3 priedas (Paraiška dalyvauti)