Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2017-07-17 13:53
Skelbimo pavadinimas: Atviras konkursas „Rail Baltica Infrastruktūros valdymo studija", identifikacinis numeris Nr. RBR 2017/18
Skelbimo tekstas:

Perkančioji organizacija - akcinė bendrovė „RB Rail AS", kurios registracijos adresas: Krišjāņa Valdemāra g. 8-7, Ryga LV-1010, Latvija, paskelbė atvirą konkursą „Rail Baltica Infrastruktūros valdymo studija".

Šio atviro konkurso identifikacinis numeris yra RBR 2017/18.

Taikomas BVPŽ (angl. CPV) kodas yra: 79000000-4 (Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos).
Atviras konkursas ir pirkimo objektas yra dalinai finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis (angl. CEF).

Atviras konkursas yra organizuojamas pagal Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymą.

Atviro konkurso objektas

Atviro konkurso objektas yra „Rail Baltica infrastruktūros valdymo studija", aprašyta Techninėje specifikacijoje (Atviro konkurso „Rail Baltica infrastruktūros valdymo studijos" Reglamento Priedas Nr. 2).

Studija apima Rail Baltica globalų projektą. Studija turės būti pristatyta Latvijoje.

Atviro konkurso dokumentai

Atviro konkurso reglamentą bei visus jo priedus galima parsisiųsti iš Perkančiosios organizacijos internetinio puslapio http://railbaltica.org/tenders/. Suinteresuoti tiekėjai gali asmeniškai susipažinti bei gauti spausdintą Reglamento kopiją „RB Rail AS" biure, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga, LV-1010, Latvija. Atviro konkurso Reglamentą galima įsigyti nemokamai.

Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas dalyvauti atvirame konkurse turi būti pateiktas „RB Rail AS", adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga LV-1010, asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 14 dienos, iki 10:00 val.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas

Vokai su Pasiūlymais atplėšiami viešo pirkimų komisijos susirinkimo metu 2017 m. rugpjūčio 14 dieną 10 val. „RB Rail AS" biure 4-e aukšte, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga, LV-1010, Latvija.

 Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys

Atviro konkurso organizaciniais klausimais: Vadovaujantysis pirkimų specialistas Mārtiņš Blaus, telefonas: +371 28118533, el. pašto adresas: [email protected].

Konkurso objekto klausimais: Verslo plėtros vadovas, Kaspars Briškens, el. pašto adresas: [email protected].