Archyvas

Paskelbimo data ir laikas: 2017-01-16 10:14
Skelbimo pavadinimas: „Atviras konkursas „Rail Baltic"/„Rail Baltica" geležinkelio linijos projektavimo gairės".
Skelbimo tekstas:

Atviras konkursas „Rail Baltic"/„Rail Baltica" geležinkelio linijos projektavimo gairės"

Perkančioji organizacija „RB Rail" AS, Latvijos Komerciniame registre Nr. 40103845025 registruota akcinė bendrovė, kurios registracijos adresas: Gogola g. 3, Ryga, LV-1050, Latvija; biuro adresas: Kr. Valdemara g. 21, Ryga LV-1010, Latvija, organizuoja atvirą konkursą „Rail Baltic"/„Rail Baltica" geležinkelio linijos projektavimo gairės"

Šio atviro konkurso identifikacinis numeris yra RBR 2017/1.

Taikomas BVPŽ (angl. CPV) kodas yra 71300000-1.

Atviro konkurso objektas:

„Rail Baltic"/„Rail Baltica" geležinkelio  linijos projektavimo gairių parengimas.

Paslaugų tikslas yra pasiūlyti inžinieriams standartizuotus „Rail Baltic"/„Rail Baltica" projektinius sprendinius, kurie bus privalomi projektuojant, statant ir eksploatuojant „Rail Baltic"/„Rail Baltica" infrastruktūrą ir bus patvirtinti atitinkamų nacionalinių institucijų, jeigu taikoma.

Atviras konkursas ir pirkimo objektas yra dalinai finansuojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis (angl. CEF).

Šis atviras konkursas organizuojamas pagal paskelbimo apie konkursą dieną galiojantį Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymą.

Pirkimo dalyvis kartu su Pasiūlymu turi pateikti pasiūlymo (siūlomos kainos) užtikrinimo garantiją 5000 EUR (penkių tūkstančių eurų) sumai, kuri turi galioti 90 (devyniasdešimt) dienų nuo vokų su Pasiūlymu atplėšimo dienos, pagal atviro konkurso taisyklėse nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo (siūlomos kainos) garantija gali būti užtikrinama banko garantija arba draudimo liudijimu.

Atviro konkurso dokumentai:

Atviro konkurso taisykles bei kitus dokumentus suinteresuoti tiekėjai gali parsisiųsti    per internetą iš svetainės: http://railbaltica.org/en/procurements. Suinteresuoti tiekėjai gali asmeniškai susipažinti bei gauti spausdintą Taisyklių kopiją „RB Rail" AS biure, adresu Kr. Valdemara g. 21, 639 kab., Ryga LV-1010, Latvija. Atviro konkurso Taisykles galima įsigyti nemokamai.

Pasiūlymų pateikimas:

Pasiūlymas dalyvauti atvirame konkurse turi būti pateiktas „RB Rail" AS,  Valdemara g. 21, 639 kab., Ryga (LV-1010) asmeniškai, per kurjerį arba paštu. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 3 dienos, iki 10:00 val.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas:

Vokai su Pasiūlymais atplėšiami viešo pirkimų komisijos susirinkimo metu 2017 m. kovo 3 dieną 10 val. „RB Rail" AS biure, 6 aukšte, adresu Kr. Valdemara g. 21,  Ryga LV-1010, Latvija.

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

Pirkimo organizaciniais klausimais: Pirkimų vadovas Aigars Kivliņš, telefonas +371 27167687, el-pašto adresas: [email protected]., Vadovaujantysis pirkimų specialistas Mārtiņš Blaus, telefonas: +371 28118533, el-pašto adresas: [email protected];

Atviro konkurso objekto klausimais: Projekto vadovas, Artūrs Caune, telefonas +371 25434393, el-pašto adresas: [email protected].