« Atgal

„Lietuvos geležinkeliai“ grupėje – mokymai valdyti interesų konfliktus

AB „Lietuvos geležinkeliai" grupė, siekdama veiklos skaidrumo ir įvertindama, jog labai svarbu didinti darbuotojų sąmoningumą korupcijos prevencijos srityje, 2019 m. rugsėjo pabaigoje pradeda organizuoti mokymus įmonių grupės vadovams ir pirkimus vykdantiems darbuotojams interesų konfliktų valdymo klausimais.

Šių mokymų metu darbuotojai bus supažindinami su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, jo naujovėmis, įsigaliosiančiomis nuo 2020 m. sausio 1 d., kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privačių interesų deklaravimą ir privačių interesų deklaracijų pateikimo būdais.

„Norime sukurti naują korupcijos prevencijos kultūrą „Lietuvos geležinkelių" įmonių grupėje – siekiame, kad darbuotojai įsisąmonintų, jog einant pareigas, turėtų vadovautis išimtinai „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės interesais, nesiektų naudos sau ar savo artimiesiems, mokėtų atpažinti situacijas, kurios gali kelti interesų konfliktus ir šiuos konfliktus valdyti" – sakė šių mokymų iniciatorius, Saugos ir rizikų valdymo departamento direktorius Rolandas Šlepetys.

Darbuotojams taip pat ketinama pristatyti situacijas, galinčias kelti interesų konfliktus, pateikti veikimo modelius šiems konfliktams valdyti, supažindinti su nusišalinimo ir nušalinimo procedūromis. Bus organizuojami 8 mokymai, kuriuose planuojama apmokyti 200 įmonių grupės darbuotojų.

Mokymai apie interesų konfliktų valdymą AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupėje organizuojami pirmą kartą ir yra viena iš antikorupcinės politikos įgyvendinimo priemonių.

Atnaujinta 2019-09-11