« Atgal

Perpildytoje geležinkelių infrastruktūros dalyje pajėgumai bus skirstomi pagal naujas taisykles

Galimybė vežti keleivius ir krovinius geležinkelio transportu Lietuvoje bus suteikiama pagal naujas prioriteto taisykles, atitinkančias Europos Sąjungoje vyraujančią praktiką.

Pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklės ketvirtadienį, balandžio 9 d., patvirtintos susisiekimo ministro įsakymu. Taisyklės numato, kad pajėgumai skiriami pirmiausia keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti. Krovinių vežimo srityje pirmenybė teikiama europinėms kryptims – tarptautiniams pervežimams į ir iš kitų ES valstybių.

„Naujomis prioriteto taisyklėmis siekiame užtikrinti, kad būtų teikiamos valstybei svarbios keleivių vežimo paslaugos ir skatinamas krovinių vežimas geležinkelių transportu bendroje Europos Sąjungos erdvėje. Taip pat siekiame kuo efektyviau panaudoti valstybės turtą – geležinkelių infrastruktūrą.  Šios taisyklės vienodai skatins visas geležinkelio įmones (vežėjus) savo veiklą planuoti atsižvelgiant į valstybės tikslus", – sako susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

Naujosios prioriteto taisyklės, suderintos su ES direktyvų reikalavimais, yra parengtos atsižvelgiant į kitose Europos Sąjungos šalyse galiojančią prioriteto taisyklių nustatymo praktiką bei siekį užtikrinti kuo efektyvesnį viešosios geležinkelių infrastruktūros panaudojimą. 

Praėjusiais metais Lietuvoje buvo atlikta geležinkelių sektoriaus reforma – įgyvendintas vadinamasis ES ketvirtasis geležinkelių teisės aktų paketas. Nuo praėjusių metų pabaigos už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, plėtrą bei esmines funkcijas – pajėgumų skyrimą bei užmokesčio už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra nustatymą ir surinkimą – yra atsakinga bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra".

Pasak šios bendrovės generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, naujosios prioriteto taisyklės suteiks daugiau aiškumo geležinkelių transporto paslaugų rinkos dalyviams, pagal kokius kriterijus suteikiama prieiga prie geležinkelių infrastruktūros.

„Infrastruktūros valdytojo užduotis - užtikrinti, kad Lietuva kuo geriau atitiktų mūsų šalies ir ES teisės aktus bei gerąją ES šalių praktiką. Naujosios prioriteto taisyklės leis konkuruoti dėl pajėgumų visiems rinkos dalyviams ir užtikrins efektyvesnį viešosios geležinkelių infrastruktūros panaudojimą", – sako K. Sankovski.

Rengiant prioriteto taisykles buvo tariamasi su rinkos dalyviais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Buvo vertinami konsultacijų metu pateikti pasiūlymai ir argumentai, priimant sprendimus ieškota geriausio balanso.

Siekdama didinti pralaidumą labiausiai apkrautuose geležinkelio ruožuose, bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" yra pradėjusi antrųjų kelių statybą maršrute Vilnius–Klaipėda, blokuojamųjų postų įrengimą maršrute Radviliškis–Pagėgiai–Klaipėda, kelių atnaujinimo programas. Investicijos į šias programas iki 2023 m. sieks bent 260 mln. eurų.

 

Atnaujinta 2020-04-10