« Atgal

Informacija „Lietuvos geležinkelių“ kreditoriams

Pranešame, kad įgyvendindama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso nuostatas, įpareigojančias AB „Lietuvos geležinkeliai" (įmonės kodas 110053842, registruotos buveinės adresas Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė)) per 2019 m. atskirti krovinių vežimo, keleivių vežimo bei infrastruktūros valdymo veiklas į atskiras dukterines įmonės, Bendrovė perleidžia viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veiklą (verslą) savo dukterinei bendrovei – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", įmonės kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, atsiskaitomoji sąskaita:

Bankas

SWIFT kodas (BIC)

Atsiskaitomoji sąskaita

Swedbank, AB

HABALT22

LT217300010159175126

Bendrovė yra AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" 100 proc. akcijų savininkė. Planuojama perleidimo data - 2019 m. gruodžio 8 d.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veiklos perleidimas į AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" bus vykdomas didinant įstatinį kapitalą, naujų AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" akcijų emisiją apmokant nepiniginiu turtiniu įnašu, kurį sudaro viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veikla, kaip vientisas turto, teisių ir įsipareigojimų kompleksas. Teisės aktų nustatyta tvarka viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veikla, kaip nepiniginis turtinis įnašas, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"  bus perleistas akcijų pasirašymo sutarties pagrindu, kurią ketinama sudaryti ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 8 d.

Dėl Bendrovės veiklos perleidimo Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Bendrovės veiklos organizavimo pertvarkymas neturi jokios įtakos esamų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Po veiklos perleidimo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" tęs viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veiklą ir užtikrins Bendrovės įsipareigojimų, perduodamų kartu su šia veikla, vykdymą.

Įgyvendinus numatytus pokyčius, nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veiklos perleidimo dienos, Jūsų asmens duomenų valdytoju taps AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra". Jūsų pateikti asmens duomenys ir toliau bus tvarkomi tais pačiais teisiniais pagrindais, kaip ir buvo tvarkomi Bendrovės, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio nuostatomis, įgyvendinant visas reikalingas technines ir organizacines priemones. Daugiau informacijos asmens duomenų tvarkymo klausimais galite gauti susisiekę su duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected], telefonu     8 (5) 269 3085 arba susipažinę su atnaujinta privatumo politika http://www.litrail.lt/privatumo-politika.

Jei turite klausimų dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo bei susijusių paslaugų veiklos perleidimo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected]

 

Atnaujinta 2019-10-23