« Atgal

"Lietuvos geležinkeliai" modernizuoja pagrindinę šalies geležinkelių arteriją

„Lietuvos geležinkeliai" baigia vykdyti tarptautinį rangos darbų pirkimą skelbiamų derybų būdu dėl projekto „Antrojo kelio statyba ruože Plungė – Šateikiai projektavimo ir rangos darbai" bei nustatė pasiūlymų eilę. Geriausią pasiūlymą pateikė AB „Kauno tiltai", o antrąjį geriausiąjį pasiūlymą - jungtinės veiklos partneriai UAB „Hidrostatyba, Leonhard Weiss RTE AS ir AS „A.C.B." Numatoma sudaryti sutarties vertė siekia 46,7 mln. Eur (be PVM).

 Pirkimo sutartis su laimėtoju bus sudaryta artimiausiu metu, bet ne anksčiau nei pasibaigs 10 (dešimties) kalendorinių dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo dienos dalyviams, o taip pat kuomet bus gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl leidimo sudaryti sandorį. 

 „Lietuvos geležinkeliai" nuosekliai vykdo suplanuotas geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programas. Vienas svarbiausių šio projekto tikslų yra užtikrinti strateginio IXB koridoriaus, kuris jungia sostinę Vilnių su pagrindiniu Lietuvos krovinių ir logistikos centru Klaipėdos jūrų uostu, ruožo pralaidumą ir greičio didinimą", - sako „Lietuvos geležinkelių" generalinio direktoriaus pavaduotojas, Geležinkelių infrastruktūros direkcijos vadovas Karolis Sankovski.

 Lietuvos geležinkelių tinklą didele dalimi sudaro vienkeliai, todėl šis naujasis dvikelis pagrindinėje šalies geležinkelių arterijoje reikšmingai pagerins situaciją. Bus žymiai išplėstos tinklo eksploatavimo galimybės ir sudarytos esminės prielaidos užtikrinti šalies verslo poreikius intensyvinti krovinių bei keleivių pervežimus.

 Įgyvendinant antrojo kelio statybos ruože Plungė – Šateikiai projektą tuo pačiu bus vykdoma Europos geležinkelių transporto TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje. Projektas taip pat leis sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą, triukšmo lygį. Naujasis ir rekonstruotas ruožai padidins eismo saugumą, pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas, o taip pat sudarys palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai bei  intermodaliniam transportui vystytis.

 Antrojo kelio statybos ruože Plungė – Šateikiai projektu numatoma rekonstruoti 13,9 km esamo geležinkelio kelio, pastatyti 13,9 km naujo geležinkelio kelio, rekonstruoti esamus tiltus ir pralaidas, iešmus, pervažas, įrengti triukšmo slopinimo sienutes, rekonstruoti esamas elektros, signalizacijos ir ryšių sistemas, įrengti tvoras, lietaus bei drenažo sistemas, pertvarkyti esamas Plungės ir Šateikių geležinkelio stotis, pailginant pagrindinių bei atvykimo ir išvykimo kelių naudingą ilgį. Siekiant efektyvinti manevrinį darbą, patenkinti klientų poreikius bei pagerinti jų aptarnavimą, Plungės sotyje bus vykdoma papildomo atvykimo/išvykimo kelio statyba.

 Šiuo metu Plungė – Šateikiai ruože leistinas greitis yra 120 km/h keleivinių ir 90 km/h prekinių traukinių, o įgyvendinus šį projektą greičiai padidės atitinkamai iki 160 km/h ir iki 120 km/h. Tuo pačiu geležinkelio kelio ašies apkrova bus padidinta nuo 22,5 t (220,5 kN) iki 25 t (245 kN).

 Projektą sudaro projektavimo darbai, ekspertizės paslaugos, statybos darbai, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, eismo valdymo sistemų pritaikymo darbai ir kiti darbai. Projekto įgyvendinimo trukmė siekia 38 mėn., o jo užbaigimas yra numatytas 2022 m. IV ketvirtį.

 Tai antroji sutartis per mėnesį dėl investicijų į pagrindinę šalies geležinkelių arteriją. Š. m. spalio mėn. pabaigoje „Lietuvos geležinkeliai" pasirašė sutartį su tarptautinio konkurso laimėtoju dėl 51,1 mln. Eur (be PVM) investicijų į antrojo kelio statybos darbus ruože Livintai – Gaižiūnai, kuris taip pat yra strateginio IXB koridoriaus dalis.

Atnaujinta 2019-11-07