Skelbimai

« Atgal

AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-764

Paskelbimo data ir laikas: 2022-05-12 08:51
Skelbimo pavadinimas: AB „LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-764
Skelbimo tekstas:

Nekilnojamo turto plotų, išvardintų Lentelėje 1, 1 kv. m atskirai objektuose, skirtų kavos aparato pastatymui, nuoma.

                                                                        Lentelė 1

Eil. Nr.

Adresas, žym. plane

 

Unikalus Nr.

Pastato žymėjimas plane

Paskirtis

Plotas, m2

Kaina, Eur/m2

Suma, Eur.

1

Geležinkelio g. 2, Vilnius

1394-0000-1021

2B2/p 

Administracinis pastatas

1

50

50

2

Geležinkelio g. 14, Vilnius

1094-5004-6010   

24B3/p 

Administracinis pastatas

1

50

50

3

Pelesos g. 24, Vilnius

1098-0009-8011  

23B4p

Administracinis pastatas

2

50

100

4

Palemono g. 78, Kaunas

1998-3006-0010

1B4b

Įstaiga

1

40

40

5

M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas

1992-4001-6015

1T2/p

Geležinkelio stotis

1

50

50

6

A. Juozapavičiaus pr. 124I, Kaunas

1986-1000-2228

23B1p

Administracinis pastatas

1

40

40

7

Šilų g. 9, Jonava

4697-8006-8014

1B3p

Administracinis pastatas

1

50

50

8

Dubijos g. 26, Šiauliai

2995-9023-6011   

1B2p 

Administracinis pastatas

1

40

40

9

Liepų g. 79E, Klaipėda

2199-5005-0011   

1B3p   

Administracinis pastatas

1

50

50

10

Priestočio g. 11, Klaipėda

2197-6002-7011 

25B3p

Administracinis pastatas

1

50

50

11

Geležinkelio g. 2A, Klaipėda

2198-6000-6014 

1B3p  

Administracinis pastatas

1

40

40

Iš viso:

12

 

520

 

Aukciono sąlygos:

 1. nuomos plotas objekte – 1 arba 2 kv. m.;
 2. nuoma galima atskirais objektais;
 3. pradinis nuompinigių dydis per mėnesį be PVM:

- 40,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 20,00* Eur/mėn.

- 50,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 10,00* Eur/mėn.

*Padidėjus elektros kainai ir viršijus nustatytas elektros sąnaudas, nuomos kaina padidėja proporcingai elektros sąnaudų didėjimui.

 1. turtas išnuomojamas – kavos aparatams pastatyti;
 2. nuomos terminas – 1 (vieneri) metai su galimybe sutartį pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui;
 3. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,5 Eur be PVM;
 4. nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
 5. elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 3 kW. Suvartojamas elektros kiekis aparatams yra pastovus, todėl yra įtrauktas į nuomos kainą (žr. turto nuomos kainos vertinimo pažymoje);
 6. komunalinės bei pastato eksploatacinės paslaugas įskaičiuotos į nuomos kainą;
 7. nuomininkas atsižvelgdamas į nuomotojo poreikius parenka tiekiamų kavos produktų asortimentą;
 8. nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų kavos aparatų aptarnavimą;
 9. nuomininkas privalo užtikrinti pastovų aparato užpildymą. Aparatai privalo būti: tinkamai eksploatuojami, tiekiami reikalingi produktai;
 10. kavos aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
 11. aukciono laimėtojas turi atsakyti už kavos kokybę, užtikrinti jų higienos normų atitikimą;
 12. nuomininkas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 12 val. pašalinti kavos aparatų gedimus ir operatyviai atlikti kavos aparatų techninį aptarnavimą bei priežiūrą;
 13. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima;
 14. objektas gali būti apžiūrėti iki š. m. gegužės 18 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju mob. +370 682 69359;
 15. prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-764). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM;
 16. nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti;
 17. paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo;
 18. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

- paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;

- įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

- fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);

- finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;

 1. sąlygų 13 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys;
 2. aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį;
 3. AB „LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo;
 4. paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos iki 2022 m. gegužės 20 d. 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius:

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

2022 m. gegužės 24 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-764

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 1. aukcionas įvyks 2022 m. gegužės 24 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius;
 2. dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob. +370 682 69359.