« Atgal

LTG grupėje nuo šių metų veikia Dovanų teikimo ir gavimo metodika

LTG grupė siekia nulinės tolerancijos korupcijai ir diegia skaidrumą didinančias priemones. 2020 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas viešų ir privačių interesų derinimui – sukurta privačių interesų deklaravimą reglamentuojanti teisinė bazė, įdiegtas nusišalinimo funkcionalumas darbuotojų savitarnos modulyje bei eilė kitų priemonių.

Tuo tarpu 2021-aisiais LTG grupė ketina susitelkti į darbuotojų gaunamų ir teikiamų dovanų reglamentavimą ir jo nuostatų įgyvendinimą. Sausio 6 dieną buvo patvirtinta Dovanų priėmimo ir teikimo metodika, kurioje numatyta, kokias dovanas darbuotojai gali priimti ar teikti, kurias priimti ar teikti yra draudžiama, aptartos dovanų registravimo ir kitos nuostatos.

Metodikoje nurodoma, kad visos darbuotojų gautos ar įteiktos dovanos, taip pat informacija apie atsisakytas priimti dovanas, turi būti registruojama dovanų registro atitinkamose skiltyse. Šiuo metu vykdomi dovanų registro kūrimo darbai, o pereinamuoju metu darbuotojų prašoma informaciją apie dovanas registruoti dovanų registro formose.

Susipažinkite su LTG grupės Dovanų priėmimo ir teikimo metodika.

Atnaujinta 2021-02-22