« Atgal

„Lietuvos geležinkeliai“ nepatenkino trijų bendrovių prašymų vežti kalio trąšas

„Lietuvos geležinkelių" (LTG) Grupė neišpildė trijų Baltarusijos bendrovių prašymų vežti kalio trąšas. Šioms bendrovėms pateikus naujus prašymus su naujais argumentais, tokiems prašymams atmesti reikėtų tvirto teisinio pagrindo. LTG sausio 25 d. taip pat kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl prašymo, kurį „Belaruskalij" produktams vežti pateikė bendrovė „Lit Salt Trade".
 
LTG informavus bendrovę „Belaruskalij" apie Vyriausybės nutarimą bendrovių turimą sutartį pripažinti negaliojančia nuo vasario 1 d., buvo gauti trijų nesankcionuotų Baltarusijos bendrovių – „Belorusskaja kalinaja kompanija" (BKK), „Belintertrans" ir „Belkali-Migao" – prašymai vežti kalio trąšas. Visi jie buvo pagrįsti skirtinga argumentacija, dėl jų LTG kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Vėliau gautas ir „Lit Salt Trade" prašymas.
 
Kol komisija nagrinėja pateiktus dokumentus, LTG priėmė sprendimą nesiimti jokių veiksmų dėl BKK prašymo sudaryti sutartį dėl trąšų vežimo. Kitų dviejų pareiškėjų prašymai buvo atmesti, nes jie kreipėsi dėl krovinio vežimo pagal sutartis, kurios jau negalioja, arba sutarčių su LTG neturi.
 
Atsižvelgiant į trijų bendrovių pasitelktą argumentaciją, LTG galėjo atsisakyti išpildyti jų prašymus arba nesiimti dėl jų jokių veiksmų. 
 
Vyriausybė yra priėmusi sprendimą dėl LTG ir „Belaruskalij" 2018 m. sudarytos sutarties nutraukimo. Tačiau nėra priimto aiškaus draudimo vežti kalio trąšas pagal kitas sutartis. Todėl ateityje gali susiklostyti situacija, jog esami ar potencialūs klientai pateiks prašymus gabenti baltarusiškas trąšas remdamiesi tarptautiniuose susitarimuose ir taisyklėse įtvirtintais būdais. Tuomet norint atsisakyti vežti baltarusiškas kalio trąšas ir taip stabdyti jų tranzitą per Lietuvą, LTG bus reikalingas tvarus teisinis pagrindas. Jeigu, nesant tvirto teisinio pagrindo, LTG atsisakytų vežti kalio trąšas,  tai sukeltų ieškinių tiek LTG, tiek ir valstybei riziką.
 
LTG taip pat kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl gauto bendrovės „Lit Salt Trade" prašymo vežti „Belaruskalij" druską ir kalio trąšas. Dėl šio prašymo sprendimas dar nėra priimtas.
 
Sausio 25 d. LTG sulaukė daugiau naujų paraiškų vežti „Belaruskalij" trąšas, jas pateikė bendrovė „Belintertrans Baltik". Dėl šių paraiškų taip pat bus kreipiamasi į komisiją.
 
Prieš kurį laiką LTG informavo Baltarusijos bendrovę „Belaruskalij" apie Vyriausybės nutarimą nuo vasario 1 d. pripažinti 2018 m. sudarytą sutartį negaliojančia. Bendrovei taip pat buvo pranešta, kad paraiškos jos kroviniams vežti nuo vasario 1 d. pagal šią sutartį, nebus suderintos. LTG atsisakė patvirtinti pagal sutartį pateiktas „Belaruskalij" paraiškas dėl trąšų vežimo vasario mėnesį.

Atnaujinta 2022-01-26