« Atgal

Valdybos veikla

AB „Lietuvos geležinkeliai" valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), iš kurių ne mažiau kaip 1/2, vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės val¬domos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą ko¬legialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LRV 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, yra nepriklausomi. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija 2016 m. gruodžio 14 d. – 2020 m. gruodžio 14 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Nei vienas valdybos narys neturi AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei priklausančių įmonių akcijų ar dalių.

Romas Švedas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

 

Šiuo metu taip pat eina pareigas

Romas Švedas yra nepriklausomas ekspertas, VU TSPMI partnerystės docentas, „RB Rail AS" stebėtojų tarybos narys, Europiečių judėjimo asociacijos valdybos narys, Šilumos tarybos prie Energetikos ministerijos narys, MB „Romas Švedas ir partneriai" vadovas.

Ankstesnė patirtis

R.Švedas yra sukaupęs didelę profesinę patirtį diplomatinėje tarnyboje, tarptautinių ekonominių santykių, ES ir tarptautinių organizacijų veikimo srityje, energetikos ir transporto sektoriuose, valstybės kontroliuojamų įmonių valdyme, taip pat dirbdamas lektoriumi bei nepriklausomu konsultantu.

R.Švedas ėjo energetikos viceministro pareigas (2009-2011) ir buvo įmonių „Litgrid", „Klaipėdos nafta", „Ignalinos atominė elektrinė" valdybų pirmininkas bei „Lietuvos dujos" valdybos narys; taip pat „Klaipėdos naftos" stebėtojų tarybos narys (2013-2017). Šiose įmonės R.Švedas dalyvavo įgyvendinant esminius pokyčius, skaidrinant veiklą ir didinant jų efektyvumą, diegiant EBPO valdymo principus bei stiprinant įmonių reputaciją.

Dirbdamas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje R.Švedas buvo URM Ekonominio saugumo politikos departamento direktoriumi (2007-2009), Lietuvos atstovybės ES Briuselyje nuolatinio atstovo pavaduotoju bei atstovu pirmajame nuolatinių atstovų komitete (COREPER I) (2003-2007), URM Ekonomikos departamento direktoriumi (1999-2003), Lietuvos atstovybės prie JT ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėju (1995-1999), URM Užsienio prekybos politikos skyriaus vedėju (1993-1995). R.Švedas buvo derybų delegacijų nariu dėl Lietuvos narystės ES ir PPO.

Išsilavinimas

R.Švedas baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, vėliau baigė politinės demokratijos kursą Umea universitete Švedijoje, tarptautinės prekybos žinias gilino Pasaulio prekybos organizacijoje Ženevoje bei Tarptautinės teisės institute Vašingtone, o Baltijos korporatyvinio valdymo institute baigė valdybos nario ir valdybos pirmininko mokymus.


 

Monika Rimkūnaitė – Bložė

Nepriklausoma valdybos narė

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

Šiuo metu taip pat eina pareigas

Monika Rimkūnaitė-Bložė yra bendrovės „Mobilieji mokėjimai" generalinė direktorė. Ši įmonė valdo mobiliųjų mokėjimų platformą „MoQ", 2019 m. LOGIN konferencijoje laimėjusią Metų startuolio, Metų Inovacijos ir Metų programėlės kategorijose. 

Ankstesnė patirtis

Dar studijų metais profesinę karjerą pradėjusi M. Rimkūnaitė-Bložė per daugiau nei 20 metų didžiausią patirtį sukaupė dirbdama bankiniame sektoriuje. 2003-2007 metais M. Rimkūnaitė-Bložė vadovavo vieno iš didžiausių šalyje SEB banko Verslo klientų ir institucijų departamento Finansų institucijų ir Tarptautinių verslo klientų skyriams. 2007-2010 metais šiame banke M. Rimkūnaitė-Bložė vadovavo svarbiems verslo pokyčiams IT sistemų keitimo programoje, kur ėjo pokyčių valdymo vadovės ir verslo transformacijos vadovės pareigas. 

2010 - 2012 m.  M. Rimkūnaitė-Bložė buvo atsakinga už SEB banko mokėjimo kortelių verslą Lietuvoje - mokėjimų kortelių leidybą, atsiskaitymo tinklo plėtrą bei bankomatų tinklą. Prieš tapdama „Lietuvos geležinkelių" valdybos nare, M. Rimkūnaitė-Bložė ketverius metus ėjo SEB Baltijos šalių tarnybos Produktų plėtros vadovės Baltijos šalims pareigas.

Išsilavinimas

M. Rimkūnaitė-Bložė 1998 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete baigė finansų bakalauro studijas, taip pat stažavosi Velso universiteto Europos verslo vadybos mokykloje Svonsyje, vėliau Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje įgijo tarptautinio verslo magistro laipsnį.


 

Rolandas Zukas

Nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2016-12-14.

 

Šiuo metu taip pat eina pareigas

Rolandas Zukas yra energijos perdavimo ir mainų įmonių grupę valančios bendrovės „EPSO-G" generalinis direktorius.

Ankstesnė patirtis

R. Zukas 1996 m. pradėjo profesinę karjerą „Lietuvos avialinijose", o vėliau beveik dešimtmetį dirbo telekomunikacijų bendrovėje „TEO LT", kurioje vadovavo Klientų aptarnavimo (2000-2004 m.) bei Privačių klientų (2004-2007 m.) padaliniams.

Vėliau R. Zukas pasuko į energetikos sektorių. R. Zukas vadovavo AB „LEO LT" verslo vystymo padaliniui, vėliau dirbo bendrovės „Energijos tiekimas" generaliniu direktoriumi, daugiau nei ketverius metus (2011-2015 m.) – „Klaipėdos naftos" Suskystintų gamtinių dujų terminalo direktoriumi. Tuo metu „Klaipėdos nafta" įgyvendino suskystųjų gamtinių dujų terminalo projektą.

R. Zukas taip pat ėjo įmonių „TIC", „Energijos tiekimas", „Amber Grid", „EPSO-G", VĮ „Visagino energija" valdybos nario, asociacijos „Central Europe Energy Partners", Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos valdybos ir tarybos narių pareigas, buvo „Litgrid" stebėtojų tarybos narys.

Išsilavinimas

R. Zukas 1996 m. įgijo Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos bakalauro laipsnį, vėliau baigė ISM Vadybos magistrantūros studijas vadovams ir Baltijos korporatyvinio valdymo instituto valdybos nario mokymus.

 

Alditas Saulius

Nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2018-02-26.

Šiuo metu taip pat eina pareigas

Alditas Saulius yra įmonių konsultantas, besispecializuojantis finansų ir rizikų valdymo srityse. A. Saulius taip pat eina UAB „Investicijų ir verslo garantijos" valdybos pirmininko pareigas, VĮ „Valstybinių miškų urėdija" nepriklausomo valdybos nario, AB „Lietuvos paštas" nepriklausomo valdybos nario ir AB „Lietuvos geležinkeliai" Audito komiteto pirmininko pareigas.

Ankstesnė patirtis

A. Saulius yra sukaupęs daugiau nei dviejų dešimtmečių profesinę patirtį finansų srityje ir bankinėje veikloje. Lietuvos banke A. Saulius vadovavo Bankų priežiūros departamento Inspektavimo skyriui, vėliau beveik aštuonerius metus (2001-2009 m.) dirbo AB „NORD/LB" (vėliau - AB „DnB NORD") banke, kur ėjo Kredito tarnybos vadovo, valdybos pirmininko patarėjo ir kitas pareigas, taip pat buvo valdybos narys ir prezidento pavaduotojas. 

Po šio karjeros etapo A. Saulius septynerius metus (2009-2016 m.) ėjo banko „Danske Bank" A/S Lietuvos skyriaus Kredito tarnybos vadovo pavaduotojo pareigas, taip pat buvo kredito unijų „Memelio taupomoji kasa" ir „Rato kredito unija" stebėtojų tarybos narys (2017-2018 m.).

Išsilavinimas

A. Saulius Vilniaus universitete yra baigęs fizikos magistro studijas, taip pat yra įgijęs Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį. Taip pat žinias gilino Šv. Jono universitete Niujorke bei baigė Jungtinio Vienos instituto Taikomosios rinkos ekonomikos  kursą.


Mats Hanson

Nepriklausomas valdybos narys

 

Pareigas eina nuo 2019-08-09.

 

Šiuo metu taip pat eina pareigas

Mats Hanson yra Švedijos konsultacijų bendrovės „MBK Advisory AB" savininkas. Ši įmonė konsultuoja bendroves vadybos, ekonomikos ir logistikos bei transporto sričių klausimais.

Ankstesnė patirtis

M. Hanson yra sukaupęs daugiau nei keturių dešimtmečių tarptautinę patirtį įvairiose logistikos bei transporto verslo valdymo srityse: nuo rinkodaros ir pardavimų iki verslo vystymo bei finansų. Plati geografine prasme M. Hanson patirtis leido suformuoti skirtingų kultūrų bei verslo modelių kompetencijas ir sėkmingai jas taikyti įvairiose transporto bei logistikos verslo srityse. Be to, M. Hanson yra dalyvavęs ne viename įmonių restruktūrizacijos projekte, todėl įgijo aukštas transporto infrastruktūros bei organizacijų vidaus valdymo procesų kompetencijas.

Šiuo metu M. Hanson konsultuoja bendroves verslo vadybos, logistikos bei transporto ir ekonomikos klausimais. Prieš įkurdamas konsultacijų bendrovę, M. Hanson 16 metų dirbo Švedijos geležinkelių bendrovėje „Green Cargo AB", joje užėmė įvairias vadovaujančias pareigas.

M. Hanson pastaruosius du dešimtmečius ėjo Suomijos, Danijos, Belgijos, Estijos, Italijos ir Švedijos įmonių valdybų nario pareigas.

Išsilavinimas

M. Hanson  1978 metais Umėjos universitete (Švedija) įgijo viešojo valdymo bakalauro laipsnį. 1991 metais Stokholmo ekonomikos mokykloje baigė tarptautines finansų ir buhalterijos, o 1995-aisiais –  integruoto valdymo studijas.

Audito komitetas

Audito komitetas sudaromas AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos sprendimu iš ne mažiau kaip 3 narių, iš kurių bent vienas turi būti nepriklausomas narys.

Nepriklausomas Audito komiteto narys atrenkamas viešos atrankos būdu. Detalūs kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į Audito komiteto nepriklausomus narius nustatomi vykdant atranką.

Audito komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje.

Audito komiteto nariai skiriami ne ilgesniam kaip AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos kadencijos laikotarpiui.

Audito komiteto narių kadencijos skaičius neribojamas, tačiau Audito komiteto nario nepertraukiamas narystės šiame komitete laikas negali būti ilgesnis kaip aštuoneri metai.

Trijų AB „Lietuvos geležinkeliai" Audito komiteto narių kadencijos pradžia – 2019 m. vasario 28 d.

Alditas Saulius

Komiteto pirmininkas, AB „Lietuvos geležinkeliai" nepriklausomas valdybos narys

Rolandas Zukas

Komiteto narys, AB „Lietuvos geležinkeliai" nepriklausomas valdybos narys

Irena Petruškevičienė

Nepriklausoma komiteto narė

 

Išsilavinimas, kvalifikacija

1980 m. Vilniaus universitetas, Ekonomika

1993 m. Teksaso universiteto tarptautinės apskaitos vystymo centras (JAV), Apskaitos ir audito dėstytojų mokymo programa

1993 m. DePaulo universiteto apskaitos mokykla (Čikaga, JAV), stažuotė.

Darbinė veikla

2018 m. spalio mėn. – dabar Europos stabilumo mechanizmas (ESM) (Liuksemburgas), Auditorių tarybos narė 

2017 m. gegužės mėn. – dabar ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros modulio Finansų strategija ir valdymas vadovė 

2017 m. kovo mėn. – dabar Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito priežiūros komiteto narė

2014 m. lapkričio mėn. – dabar UAB „Lietuvos energija" Audito komiteto narė

2015 m. gegužės mėn. – 2016 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybės kontrolieriaus vyriausioji konsultantė

2013 m. balandžio mėn. – 2017 m. kovo mėn. Europos Komisijos Audito komiteto narė (Briuselis) 

2013 m. vasario mėn. – 2016 m. sausio mėn. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vizituojanti vyresnioji lektorė

2011 m. liepos mėn. – 2017 m. liepos mėn. JT pasaulio Maisto Programa, Audito komiteto narė (Roma)

2004 m. gegužės mėn. – 2010 m. gegužės mėn. Europos Audito Rūmų narė (Liuksemburgas)

1994 m. vasario mėn. – 2004 m. gegužės mėn. UAB „PricewaterhouseCoopers" Audito paslaugų padalinio vadovė, administracijos vadovo pavaduotoja, vadybininkė, vyresnioji auditorė

1987 m. rugsėjo mėn. – 1994 m. vasario mėn. Vilniaus kolegijos lektorė

1983 m. rugsėjo mėn. – 1987 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos statistikos departamento skaičiavimo centro Pramonės skyriaus vadovė, grupės vadovė, specialistė

1980 m. rugpjūčio mėn. – 1983 m. rugpjūčio mėn. siuvimo įmonė „Lelija" buhalterė ekonomistė

Profesinės organizacijos

2001 m. Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (Jungtinė Karalystė) narė

1996 m. Lietuvos Auditorių Rūmų narė

Skyrimo ir atlyginimo komitetas

Skyrimo ir atlygio komitetas sudaromas AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos sprendimu iš ne mažiau kaip 3 narių. Komiteto pirmininkas yra nepriklausomas AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos narys.

Skyrimo ir atlygio komiteto nariai skiriami ne ilgesniam kaip AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos kadencijos laikotarpiui. Skyrimo ir atlygio komiteto narių kadencijos skaičius neribojamas, tačiau nario nepertraukiamas narystės šiame komitete laikas negali būti ilgesnis kaip aštuoneri metai.

Skyrimo ir atlygio komitetas veikia kaip patariamasis AB "Lietuvos geležinkeliai" valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybai AB „Lietuvos geležinkeliai" vadovo atrankos bei AB „Lietuvos geležinkeliai" atlygio politikos nustatymo klausimais, taip pat dėl Grupės dukterinių bendrovių valdymo organų narių atrankos.

Trijų AB „Lietuvos geležinkeliai" Skyrimo ir atlygio komiteto narių kadencijos pradžia – 2020 m. balandžio 21 d.

Monika Rimkūnaitė-Bložė

Komiteto pirmininkė, nepriklausoma AB „Lietuvos geležinkeliai" nepriklausoma valdybos narė

Romas Švedas

Komiteto narys, AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

Mats Hanson

Komiteto narys, AB „Lietuvos geležinkeliai" nepriklausomas valdybos narys