« Atgal

Pirkimų dokumentai

AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pirkimų politika

AB "Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės tiekėjų elgesio kodeksas

Mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės
Mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės

Pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos taikomos pirkimams, pradėtiems po 2019-06-18

Bendrosios prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

Bendrųjų prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 1 priedas

Bendrosios paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

Bendrosios prekių su lydinčiomis paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

Bendrųjų prekių su lydinčiomis paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 1 priedas

Pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos takomos pirkimams,
pradėtiems po 2019-06-11
Bendrosios_salygos_paslaugu_pirkimo-pardavimo_sutarties
Bendrosios_salygos_prekiu_su_lydinciomis_paslaugomis_pirkimo-pardavimo_sutarties
Bendrosios prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties salygos 1 priedas
Bendrosios sąlygos prekių pirkimo-pardavimo sutarties
Bendrosios prekių pirkimo-pardavimo sutarties 1 priedas

 

Pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos taikomos pirkimams, pradėtiems po 2018 m. sausio 15 d.
 - Bendrosios sąlygos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos prekių pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos prekių su lydinčiomis paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos statybos rangos pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrųjų prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 1 priedas
- Bendrųjų prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties salygų 1 priedas
Bendrosios pirkimo sąlygos
- Bendosios atviro konkurso sąlygos
Bendrosios neskelbiamų derybų sąlygos
Bendrosios skelbiamos apklausos sąlygos
Bendrosios skelbiamų derybų sąlygos
Pirkimų dokumentai
- Per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos nustatytmo, tvarkos aprašas
Aktuali dokumento redakcija pirkimams, pradėtiems po 2017 m. liepos 1 d.
Mažos vertės pirkimų aprašas
Aktuali dokumento redakcija pirkimams, pradėtiems iki 2017 m. liepos 1 d. 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Aktuali dokumento redakcija pirkimams, pradėtiems  nuo 2013 m. liepos 15 d. iki 2018 sausio 12 d.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos
Statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos
Aktuali dokumento redakcija pirkimams, pradėtiems iki 2013 m. liepos 15 d.
Prekių pirkimo pardavimo sutarties bendrosios sąlygos
AB „Lietuvos geležinkeliai" vidaus sandoriai su grupės įmonėmis

 

 

Atnaujinta 2020-12-29