« Atgal

Pirkimai

 

AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pirkimų politika
AB "Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės tiekėjo elgesio kodeksas

Daugiau informacijos apie vykdomus pirkimus rasite čia Sprendimo data  Pirkimo pavadinimas Sprendimo pirkti ne per CPO priežastys
2022-01-31 19665-19666-19667-19668 Biuro baldų pirkimas CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio, nes:
1. CPO kataloge siūlomi pirkti baldai yra standartiniai, kurie nėra pritaikyti pagal parinktą dizainą ir matmenis, o šio pirkimo atveju didžioji dalis baldų yra nestandartiniai, tai yra gaminami konkrečiai pagal patapos matmenis;
2. CPO kataloge pateiktas asortimentas yra per siauras ir neatitinka PO poreikio. 
2021-01-21 20861 Pastatų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas
Pagal techninę specifikaciją, LTG perkamos paslaugos apima ne tik stebėjimą ir priežiūrą, bet ir remontą, darbus, kurių numatyti neįmanoma: pastatų konstrukcijų priežiūra - apima stebėjimą, defektų nustatymą, augmenijos, sniego, užterštumo šalinimą, statinių ir įrenginiu defektų šalinimą; elektros sistemų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; ŠVOK sistemų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; Šilumos ūkio priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; LVN ūkio priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; automatinių durų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; aktyvinių priešgaisrinių gesinimo dujomis sistemų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimbą; gaisro gesinimo priemonių priežiūra - apima gaisro gesinimo priemonių priežiūrą (periodinius reglamentuotus patikrinimus), priemonių keitimo naujomis bei remonto darbus; kitos nenumatytos paslaugos, kurių numatyti iš anksto iš esmės neįmanoma (pvz. laikino generatoriaus nuoma kol atliekami el. sistemos remonto darbai kritiniuose objektuose).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes yra perkamų paslaugų kompleksiškumas, į „statinio priežiūrą" įeina ne tik kasmetinės, neeilinės ir t.t. apžiūros, bet ir:
1. smulkūs remonto darbai (spynos, langai ir t.t.);
2. inžineriniai tinklai plačiąją prasme:
3. elektros sistemos (elektros linijos, skydeliai (privalo patikrinti ar tinkamai užveržti kontaktai, nekaista ir t.t.), lemputės, šviestuvai, jungikliai, rozetės ir t.t.));
4. vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos (kriauklių, pisuarų, tualetų pajungimo žarnelės, pripylimo ir nuleidimo mechanizmai, ventiliai, vožtuvai ir t.t.);
5. lauko vandentiekio ir nuotekų sistemos (lauko vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūra, t.y. šulinių tikrinimas ar netrūkęs vanduo, tinklų plovimo darbai, vandens siurblinių priežiūra (siurblių rotacija ir t.t.) ), nuotekų siurblinių priežiūra (siurbliai, šiukšlių krepšelių valymas ir t.t.), t.y., neapsiribojama vien tik pastatų viduje esančiais įrenginiais/sistemomis;
6. šilumos ūkio priežiūra (katilinių priežiūra (katilų reguliavimo darbai, biokuro krovimas, remontas ir t.t., šilumos punktų reguliavimo ir remonto darbai (cirkuliaciniai siurbliai, temperatūros davikliai, automatikos reguliavimas (kreivės) ir t.t.);
7. dujotiekiai, gaisro gesinimo rezervuarai, gaisro gesinimo dujomis sistemos su jų remontu ir t.t.
Kitas argumentas yra operatyvumas, t.y., defektų šalinimas vos juos nustačius ir trumpais terminais (priklausomai nuo paros laiko, 2, 4 ar 5 val. remonto paslaugoms, kelios dienos remonto darbams), ir iš to išplaukianti nauda dėl mažesnių darbo jėgos kaštų, nes priežiūrą ir remontą atlieka tie patys asmenys „vietoje"
2021-12-28 19489-19490 Darbuotojų vežimo paslaugų pirkimas Pabandžius įsigyti darbuotojų vežimo paslaugą per CPO paaiškėjo, kad pirkimą vykdant per CPO reiktų sudaryti dvi transporto priemonių nuomos sutartis, t.y. vieną sutartį AB „LTG Infra" (toliau – LTG Infra), kitą sutartį AB „LTG Cargo" (toliau – LTG Cargo) ir kiekvienos įmonės darbuotojus vežti skirtingais automobiliais, nors jie vyktų tuo pačiu metu ir tuo pačiu maršrutu, t.y. vykdant pirkimą per CPO nėra galimybės dviem užsakovams vienu pirkimu išsinuomoti vienos transporto priemonės keleivių vežimui. Atkreiptinas dėmesys, kad LTG Infra poreikis yra tik 1 darbuotojo vežimas, ir sudarius atskirą sutartį dėl šio darbuotojo vežimo kaštai būtų itin dideli ir lėšos būtų naudojamos itin neracionaliai.
2021-10-31 18406-18407-18408-18409 Akumuliatorių ir galvalinių elementų pirkimas CPO kataloge numatytas pirkimo objeto kiekis neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio, nes reikalingas nestandartinių ir įvairios įrangos akumuliatorių ir elementų, tokių kaip: "Starteriniai akumuliatoriai autotransportui ir bėginiam transportui"; Galvalinių elementų poreikį atitinka tik nedaugelis CPO prekių katalogo pozicijų. 
2021-10-21 18824-18825-18826-18827 Energijos vartojimo audito paslaugų pirkimas Be audito paslaugų teikimo, tiekėjas. atlikęs energijos sąnaudų analizę, turęs pateikti pasiūlymus dėl naudojimo racionalizavimo ir sąnaudų mažinimo, bei galimų alternatyvių šaltinių.
2021-12-15 19170-19171-19172-19173 Kurjerio paslaugų pirkimas  Paaiškiname, kad CPO paslaugomis LTG nesinaudoja, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka LTG poreikių, t. y. CPO kataloge pateikta preliminari sutartis netenkina LTG sutarties poreikio, nes CPO kataloge siūlomas sutarties projektas leidžia sudaryti sutartį tik su viena įmone, o LTG atlieka bendrą pirkimą su UAB „LTG Link", AB „LTG Infra", AB „LTG Cargo" (toliau – partneriai), veikdami 2020 m. lapkričio 25 d. susitarimo Nr. SUTK(LG)-54 / SUTK(LGI)-95 / SUTK(LGKL)-28 / SUTK(CARGO)-24 / SUT(VLRD)-282 / SUT(RBS)-3 „Dėl bendrai atliekamų (viešųjų) pirkimų ir paslaugų ir / ar prekių (viešojo) pirkimo–pardavimo, prekių nuomos preliminariųjų (viešojo) pirkimo–pardavimo sutarčių su teikėjais bendro vykdymo" pagrindu. 
LTG siekia sudaryti vieną bendrą sutartį su pirkimo laimėtoju, o užsakymus teiks kiekvienas partneris atskirai. CPO nesudaro galimybės sudaryti konsoliduotos sutarties, todėl tokio pirkimo atveju kiekvienas LTG partneris turėtų turėti vykdyti atskirą CPO pirkimą, turėti savo atskirą prekių krepšelį, kas prailgintų pirkimų vykdymą, nes reiktų vykdyti ne 1, bet 4 atskirus pirkimus bei apsunkintų sutarties administravimą ir kontrolę.
LTG planuojamos sutarties vertė yra apie 75.000,00 Eur be PVM, sutarties trukmė 36 mėnesiai. Jeigu atskiros LTG įmonės pirktų kurjerių paslaugas per CPO, sutarčių vertės išsiskaidytų po įvairias sumas, pavyzdžiui, 3.000,00 Eur be PVM. Sudarant tokios mažos vertės sutartį, tikėtina, kad Paslaugų įkainiai būtų nekonkurencingi, todėl LTG siekia racionaliai naudoti lėšas ir gauti konkurencingiausią kainą, sudarydama su vienu tiekėju sutartį iškart 75.000,00 Eur be PVM sumai. Be to, iškart įsipareigodama išpirkti apie 15 proc. sutarties vertės.
Taip pat siekdama didelio tiekėjų aktyvumo pirkime ir konkurencingų kainų, LTG sutartyje nurodo galimybę perskaičiuoti Paslaugų įkainio dalį dėl kuro pasikeitimo. Ši aplinkybė leidžia tiekėjams pasiūlyti konkurencingus įkainius su galimybę juos perskaičiuoti kas ketvirtį. Tuo pačiu LTG pasilieka galimybę kainą perskaičiuoti ir į mažesnę pusę, jeigu po sutarties įsigaliojimo AB „Orlen Lietuva" interneto tinklapyje1 viešai skelbiamų Juodeikių terminalo protokolinių skelbtinų dyzelino reikšmių vidutinis pokytis per 3 (tris) mėnesius bus mažesnis daugiau nei 10 (dešimt) procentų lyginant su kuro kaina, užfiksuota sutarties pasirašymo metu.
Atkreiptinas dėmesys, kad CPO yra mažas tiekėjų pasirinkimas[2] ir jame nėra didžiausių siuntų pristatymo įmonių, kurios gali pristatyti siuntas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, turi išvystytą logistikos infrastruktūrą, gali teikti paslaugas, atitinkančias reikalavimus nurodytai techninei specifikacijai (reikalavimas turėti paslaugų teikimui sukurtą, įdiegtą ir veikiančią internetu pasiekiamą skubių siuntų paieškos,  stebėsenos ir užsakymų pateikimo elektroninę sistemą ir galimybę bet kuriuo metu Užsakovą informuoti apie faktinę siuntos siuntimo būklę, siuntai esant tiek Lietuvoje tiek kitose užsienio šalyse), pavyzdžiui: DPD Lietuva, UAB, Omniva LT, UAB, Venipak Lietuva, UAB, DHL Lietuva, UAB, Posti LT, UAB.
2021-10-01 18672 Biuro baldų pirkimas Pelesos g.10, Vilnius  CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio, nes:
1. CPO kataloge siūlomi pirkti baldai yra standartiniai, kurie nėra pritaikyti pagal parinktą dizainą ir matmenis, o šio pirkimo atveju didžioji dalis baldų yra nestandartiniai, tai yra gaminami konkrečiai pagal patapos matmenis;
2. CPO kataloge pateiktas asortimentas yra per siauras ir neatitinka PO poreikio. 
2021-09-15 18520 Darbo vietos baldų pirkimas Pelesos g. 10 Vilnius  CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio, nes:
1. CPO kataloge siūlomi pirkti baldai yra standartiniai, kurie nėra pritaikyti pagal parinktą dizainą ir matmenis, o šio pirkimo atveju visi visi perkami darbo vietos stalai yra netipiniai, nestandartiniai;
2.  CPO kataloge pateiktas asortimentas yra per siauras ir neatitinka PO poreikio. 
2021-09-09 Pastatų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

Pagal techninę specifikaciją, LTG perkamos paslaugos apima ne tik stebėjimą ir priežiūrą, bet ir remontą, darbus, kurių numatyti neįmanoma: pastatų konstrukcijų priežiūra - apima stebėjimą, defektų nustatymą, augmenijos, sniego, užterštumo šalinimą, statinių ir įrenginiu defektų šalinimą; elektros sistemų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; ŠVOK sistemų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; Šilumos ūkio priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; LVN ūkio priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; automatinių durų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimą; aktyvinių priešgaisrinių gesinimo dujomis sistemų priežiūra - apima stebėjimą, profilaktinius darbus, defektų šalinimbą; gaisro gesinimo priemonių priežiūra - apima gaisro gesinimo priemonių priežiūrą (periodinius reglamentuotus patikrinimus), priemonių keitimo naujomis bei remonto darbus; kitos nenumatytos paslaugos, kurių numatyti iš anksto iš esmės neįmanoma (pvz. laikino generatoriaus nuoma kol atliekami el. sistemos remonto darbai kritiniuose objektuose).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes yra perkamų paslaugų kompleksiškumas, į „statinio priežiūrą" įeina ne tik kasmetinės, neeilinės ir t.t. apžiūros, bet ir:
1. smulkūs remonto darbai (spynos, langai ir t.t.);
2. inžineriniai tinklai plačiąją prasme:
3. elektros sistemos (elektros linijos, skydeliai (privalo patikrinti ar tinkamai užveržti kontaktai, nekaista ir t.t.), lemputės, šviestuvai, jungikliai, rozetės ir t.t.));
4. vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos (kriauklių, pisuarų, tualetų pajungimo žarnelės, pripylimo ir nuleidimo mechanizmai, ventiliai, vožtuvai ir t.t.);
5. lauko vandentiekio ir nuotekų sistemos (lauko vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūra, t.y. šulinių tikrinimas ar netrūkęs vanduo, tinklų plovimo darbai, vandens siurblinių priežiūra (siurblių rotacija ir t.t.) ), nuotekų siurblinių priežiūra (siurbliai, šiukšlių krepšelių valymas ir t.t.), t.y., neapsiribojama vien tik pastatų viduje esančiais įrenginiais/sistemomis;
6. šilumos ūkio priežiūra (katilinių priežiūra (katilų reguliavimo darbai, biokuro krovimas, remontas ir t.t., šilumos punktų reguliavimo ir remonto darbai (cirkuliaciniai siurbliai, temperatūros davikliai, automatikos reguliavimas (kreivės) ir t.t.);
7. dujotiekiai, gaisro gesinimo rezervuarai, gaisro gesinimo dujomis sistemos su jų remontu ir t.t.
Kitas argumentas yra operatyvumas, t.y., defektų šalinimas vos juos nustačius ir trumpais terminais (priklausomai nuo paros laiko, 2, 4 ar 5 val. remonto paslaugoms, kelios dienos remonto darbams), ir iš to išplaukianti nauda dėl mažesnių darbo jėgos kaštų, nes priežiūrą ir remontą atlieka tie patys asmenys „vietoje"
2021-09-01 18509-18510-18511 Vertimo raštu paslaugų pirkimas CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, nes:1. CPO katalogo https://2007.cpo.lt/kategorijos/translation_services_2019/s33888/ kategorijoje nenumatyta svarbi sąlyga vertimo procese naudoti CAT (Computer assisted translation) programinę įrangą. Tinkamai naudojantis šios programinės įrangos galimybėmis, taupomi laikas ir lėšos, nes kartą verstas tekstas lieka atmintyje ir verčiant naują tekstą atmintyje išsaugoti segmentai išverčiami automatiškai; vertimas automatiškai suformatuojamas pagal originalą, į reikiamą formatą konvertuojami skaičiai, datos, jų nereikia perrinkti. 2. CPO preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje numatytas paslaugos kainos skaičiavimas neatitinka Lietuvos geležinkelių įmonių grupės (toliau – LTG) poreikių ir neleidžia racionaliai naudoti vertimo paslaugoms skirtų lėšų. CPO numatyta, kad 1 standartinis psl. yra 1 500 duodamo versti teksto kompiuterinių spaudos ženklų be tarpų, tačiau tokiu atveju mokama už tekste pasikartojančių segmentų, kurie automatiškai įterpiami vieną kartą juos išvertus, ir jau atmintyje išsaugotų segmentų vertimą, taip pat už skaičius, formules ir kt., kurių, naudojant CAT programinę įrangą, nereikia versti ar vieną kartą išvertus nereikia versti pakartotinai, perrinkti. LTG numatomas 1-as standartinis puslapis - 250 versto teksto žodžių. 3. CPO preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje numatytas paslaugų teikimo terminas neatitinka LTG poreikių. Minėtoje techninėje specifikacijoje numatyta, kad nuo 1 iki 10 standartinių puslapių išverčiami ne ilgiau nei per 5 darbo dienas, tai reiškia, kad tiek 1 puslapio apimties tekstą, tiek 10-ies psl. tekstą tiekėjas gali versti 5 darbo dienas, nors apimtis ženkliai skiriasi ir 1-o psl. apimties tekstą gali išversti greičiau. Taip pat minimame dokumente numatyta, kad skubių paslaugų negali būti daugiau kaip 30 proc. maksimalaus kiekio, tokia riba neatitinka LTG poreikių.
2021-10-04 19143 Bendrųjų erdvių baldų Pelesos g. 24, Vilniuje, pirkimas CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio, nes:
1. CPO kataloge siūlomi pirkti baldai yra standartiniai, kurie nėra pritaikyti pagal parinktą dizainą ir matmenis, o šio pirkimo atveju didžioji dalis baldų yra nestandartiniai, tai yra gaminami konkrečiai pagal patapos matmenis;
2. CPO kataloge pateiktas asortimentas yra per siauras ir neatitinka PO poreikio. 
2021-08-07 18808 Dyzelinio kuro pirkimas geležinkelio riedmenims Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt™, nes kataloge nurodytas kainodaros būdas neatitinka LTG poreikio ir prekių įsigijimas dinaminės pirkimo sistemos pagrindu yra efektyvesnis būdas įsigyti prekes dėl toliau nurodytų priežasčių:1)    LTG įmonių grupė yra viena didžiausių dyzelinio kuro pirkėjų Lietuvoje, kasmet išnaudojama apie 70 mln. litrų dyzelinio kuro. Todėl kainodaros būdas, tiksliau – įkainio nustatymo ir keitimo rodiklis yra ypač svarbus, nes jo nustatymas susijęs su galimais papildomais nuostoliais ir prekių tiekėjo manipuliacijomis. Svarbu pažymėti, kad LTG yra geležinkelių paslaugų įrenginių (toliau – GPĮ)[1] operatorius, kurio įsigytomis prekėmis naudosis visi geležinkelio vežėjai, atitinkamai LTG turi užtikrinti geriausią prekių tiekimo, kokybės bei kainos santykį ir prekes įsigyti palankiausiomis sąlygomis.2)    CPO tinklapyje[2] nurodoma, jog „Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Mažiausia kaina skaičiuojama lyginant su AB „Orlen Lietuva" protokoline Juodeikių terminalo pardavimo kaina, įskaičiavus pristatymo išlaidas ir visus mokesčius". Tai reiškia, kad taikydama tokią kainodarą LTG būtų priklausoma nuo AB „Orlen Lietuva" skelbiamų kainų, neturėtų galimybės operatyviai reaguoti į pasaulinių naftos kainų pokyčius (užsakyti didesnius Prekės kiekius pasaulinėms naftos kainoms nukritus ir nepirkti Prekės joms kylant) ir tokiu būdu racionaliai naudoti valstybės lėšų. Taip pat taikant CPO kataloge nurodytą kainodarą, tuo atveju jei viešąjį konkursą laimėtų AB „Orlen Lietuva", LTG sudarytų sąlygas pastarajam manipuliuoti Prekės kainomis Prekės užsakymo dieną jas dirbtinai pakeliant. 3)      Todėl LTG siekia vykdyti Pirkimą dinaminės sistemos pagrindu ir dyzelinį kurą geležinkelio riedmenims įsigyti taikant 30 dienų S&P Global Platts kompanijos teikiamų naftos produktų ir biodegalų kainų kotiruočių reikšmių vidurkį[3]. Toks kainos nustatymo būdas pasirinktas siekiant suvaldyti staigių pasaulinių naftos kainų šuolių rizikas racionaliai naudojant tiek LTG, tiek valstybės lėšas, užsakant didesnius Prekės kiekius pasaulinėms naftos kainoms nukritus ir neperkant Prekės pasaulinėms naftos kainoms kylant. Taip pat šis kainodaros metodas pasirinktas siekiant maksimaliai prisitaikyti prie didžiausių potencialių tiekėjų, tokių kaip AB „Orlen Lietuva", UAB „Circle K Lietuva", UAB „Neste Lietuva" ir kt., taikomos perkamos Prekės kainodaros metodų, ką patvirtina rinkos konsultacijų metu gauti atsakymai į užduotus klausimus apie pirkime siūlomą taikyti kainodarą (klausimai buvo užduodami CVP IS priemonėmis, prašant rinkos dalyvių užpildyti pateiktą lentelę, atitinkamai iš CVP IS sistemos nukopijuotuose atsakymuose nesimato rinkos dalyvio pavadinimo ir nėra parašo, tačiau juos galima identifikuoti, esant poreikiui, prisijungus prie CVP IS). 
[1] Geležinkelių paslaugų įrenginys – įrenginys, įskaitant žemės sklypą, įrangą ir statinį, kuris visas arba iš dalies buvo specialiai paruoštas, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 3 str. 13 d.).
2021-08-02 18514 Vertimo raštu paslaugų pirkimas CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, nes:1. CPO katalogo https://2007.cpo.lt/kategorijos/translation_services_2019/s33888/ kategorijoje nenumatyta svarbi sąlyga vertimo procese naudoti CAT (Computer assisted translation) programinę įrangą. Tinkamai naudojantis šios programinės įrangos galimybėmis, taupomi laikas ir lėšos, nes kartą verstas tekstas lieka atmintyje ir verčiant naują tekstą atmintyje išsaugoti segmentai išverčiami automatiškai; vertimas automatiškai suformatuojamas pagal originalą, į reikiamą formatą konvertuojami skaičiai, datos, jų nereikia perrinkti. 2. CPO preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje numatytas paslaugos kainos skaičiavimas neatitinka Lietuvos geležinkelių įmonių grupės (toliau – LTG) poreikių ir neleidžia racionaliai naudoti vertimo paslaugoms skirtų lėšų. CPO numatyta, kad 1 standartinis psl. yra 1 500 duodamo versti teksto kompiuterinių spaudos ženklų be tarpų, tačiau tokiu atveju mokama už tekste pasikartojančių segmentų, kurie automatiškai įterpiami vieną kartą juos išvertus, ir jau atmintyje išsaugotų segmentų vertimą, taip pat už skaičius, formules ir kt., kurių, naudojant CAT programinę įrangą, nereikia versti ar vieną kartą išvertus nereikia versti pakartotinai, perrinkti. LTG numatomas 1-as standartinis puslapis - 250 versto teksto žodžių. 3. CPO preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje numatytas paslaugų teikimo terminas neatitinka LTG poreikių. Minėtoje techninėje specifikacijoje numatyta, kad nuo 1 iki 10 standartinių puslapių išverčiami ne ilgiau nei per 5 darbo dienas, tai reiškia, kad tiek 1 puslapio apimties tekstą, tiek 10-ies psl. tekstą tiekėjas gali versti 5 darbo dienas, nors apimtis ženkliai skiriasi ir 1-o psl. apimties tekstą gali išversti greičiau. Taip pat minimame dokumente numatyta, kad skubių paslaugų negali būti daugiau kaip 30 proc. maksimalaus kiekio, tokia riba neatitinka LTG poreikių.
2021-08-11 18387-18388-18389-18390 Judriojo ryšio ir pokalbių įrašymo paslaugų pirkimas Pažymėtina, jog CPO kataloge  yra siūlomas judrusis ryšys, tačiau pagal CPO kataloge pateiktą paslaugos techninę specifikaciją, siūlomos paslaugos neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio. CPO techninėje specifikacijoje paslaugos neapima Pokalbių įrašymo paslaugų, taip pat nėra atsižvelgiama į ryšio, greitaveikos kokybę.
2021-08-04 18737 Darbo vietos baldų Pelesos g. 24, Vilnius, pirkimas  CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, nes:
1. CPO kataloge siūlomi pirkti baldai yra standartiniai, kurie nėra pritaikyti pagal parinktą dizainą ir matmenis, o šio pirkimo atveju visi perkami darbo vietos stalai yra netipiniai, nestandartiniai;
2. CPO kataloge pateiktas asortimentas yra per siauras ir neapima viso PO reikalingo poreikio. 
2021-07-30 18521-18522 Biuro baldų pirkimas Geležinkelio g, 14 Vilnius CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio, nes:
1. CPO kataloge siūlomi pirkti baldai yra standartiniai, kurie nėra pritaikyti pagal parinktą dizainą ir matmenis, o šio pirkimo atveju visi perkami darbo vietos stalai yra netipiniai, nestandartiniai;
2. CPO kataloge pateiktas asortimentas yra per siauras ir neatitinka PO poreikio. 
2021-07-19 Pralaidos N. Vilnia - Turmantas (28+732) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (DPS:9868) CPO kataloge nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjo specialistams nepakankami (nėra reikalaujama patirties per paskutinius 10 metų atitinkamose srityse). Atsižvelgiant į tai, siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių.
2021-07-19 Pralaidos N. Vilnia - Turmantas (113+386) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (DPS:9868) CPO kataloge nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjo specialistams nepakankami (nėra reikalaujama patirties per paskutinius 10 metų atitinkamose srityse). Atsižvelgiant į tai, siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių.
2021-07-19 Pralaidos N. Vilnia - Turmantas (137+571) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (DPS:9868) CPO kataloge nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjo specialistams nepakankami (nėra reikalaujama patirties per paskutinius 10 metų atitinkamose srityse). Atsižvelgiant į tai, siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių.
2021-05-21 18015 Pramoninių šluosčių ir sugeriančių kilimėlių nuomos paslaugų pirkimas CPO kataloge nėra tokios paslaugos. LTG reikalinga daugkartinio naudojimo pašluostės ir kilimėliai gamyboje, nešvariems paviršiams ir detalėms valyti, o CPO kataloge yra tik kilimėliai, kurie būna prie durų ar koridoriuose. 
2021-05-12 Darbo drabužių skalbimo bei taisymo paslaugų pirkimas  CPO esančių paslaugų techninė specifikacija neatitinka poreikių 
2021-07-01 18282 Interneto paslaugų pirkimas nuomojamame duomenų centre Vilniaus mieste PO techninėje specifikacijoje:
1. Nėra nurodyta greitaveika 10 Gbps į Lietuvos tinklus bei 1 Gbps ir 2 Gbps į užsienio interneto tinklą. Taip pat nėra nurodyta srauto dalijimo koeficientas. 
2. Nėra nurodyta galimybė skelbti informaciją Perkančiajai organizacijai apie savo interneto resursus (IP adresus, autonominės sistemos numerį).
3. Techninės specifikacijos 10 punkte nurodomas paslaugos atkūrimo laikotarpis ne ilgiau kaip 12 val. Perkančiajai organizacijai toks laikotarpis yra per didelis. Norimas paslaugos atkūrimo laikotarpis ne ilgiau kaip 4 val. darbo metu ir ne ilgiau kaip 8 valandos ne darbo metu.
4. Nėra nurodoma galimybė apsaugoti Perkančiosios organizacijos tinklą nuo tinklo darbo žlugdymo (Denial of Service (DoS), Distributed Denial of Service (DDos) antpuolių. Tai yra svarbu siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugos veikimą, apsaugant Perkančiosios organizacijos tinklą nuo kibernetinių atakų.