« Atgal

Ataskaitos

Metinės ataskaitos

2019 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2019 m. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2019 m. AB „LG Cargo" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2019 m. UAB „LG Keleiviams" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2019 m. I pusmečio AB „Lietuvos geležinkeliai" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS ir sutrumpintas pranešimas

2019 m. I pusmečio AB „LG CARGO" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS ir sutrumpintas pranešimas

2019 m. I pusmečio UAB „LG Keleiviams" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS ir sutrumpintas pranešimas

2019 m. I pusmečio AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS ir sutrumpintas pranešimas

2018 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2018 m. I pusmečio AB „Lietuvos geležinkeliai" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS ir sutrumpintas pranešimas

2017 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2017 m. 1 pusmečio AB „Lietuvos geležinkeliai" tarpinė ataskaita

2016 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis pranešimas

2016 m. 1 pusmečio AB „Lietuvos geležinkeliai" tarpinė ataskaita

2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinė ataskaita

2015 m. I pusmečio sutrumpintas pranešimas 

2014 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinė ataskaita

2014 m. I pusmečio sutrumpintas pranešimas

Kiti finansiniai duomenys

2018 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" pelno (nuostolių) paskirstymas pagal bendrovės direkcijas, padalinius

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2018 m. geležinkelių transporto veiklos ataskaitos

2016-2017 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" pelno paskirstymas pagal bendrovės direkcijas, padalinius

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2017 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitos

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2016 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaita

AB „Lietuvos geležinkeliai" konsoliduotosios ir Bendrovės 2017 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2016 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitos (neaudituotos), parengtos pagal Verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" neaudituotos konsoliduotosios ir Bendrovės 2016 m ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2016 m. metinis ir konsoliduotasis metinis pranešimas (neaudituotas, parengtas pagal verslo apskaitos standartus)

Dėl informacijos apie AB „Lietuvos geležinkeliai" ir grupės finansinę būklę ir finansinius rezultatus už 2016 m. pateikimo

2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" pelno paskirstymas pagal Bendrovės direkcijas ir padalinius

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2016 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2016 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2016 metų 3 mėn. pranešimas

2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal VAS, nepriklausomo auditoriaus išvada

2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinis pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2015 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitos

AB „Lietuvos geležinkeliai" tarpinis 2015 m. (12 mėn) pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" neaudituotos tarpinės (12 mėn) konsoliduotosios ir bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2015 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" Bendrovės 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. finansinės ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

2014 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" pelno paskirstymas pagal Bendrovės direkcijas ir padalinius

2015 m. I pusmečio AB „Lietuvos geležinkeliai" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal VAS

AB „Lietuvos geležinkeliai" Bendrovės 2015 m. 3 mėn. pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" Bendrovės 2015 m. kovo mėn. 31 d. finansinės ataskaitos, parengtos pagal verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitos

2014 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal VAS, nepriklausomo auditoriaus išvada

AB „Lietuvos geležinkeliai" neaudituotos konsoliduotosios ir bendrovės 2014 m. finansinės ataskaitos parengtos pagal verslo apskaitos standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 m. neaudituotas metinis ir konsoliduotasis metinis tarpinis pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 metų 9 mėn. pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos parengtos pagal Verslo apskaitos standartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos parengtos pagal verslo apskaitos atandartus

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 m. 3 mėn. pranešimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos parengtos pagal Verslo apskaitos standartus