« Atgal

3 lokomotyvų aukcionas Nr. 2022TVPC-1

Paskelbimo data ir laikas: 2022-01-10 13:37
Skelbimo pavadinimas: UAB „LTG Link" aukciono būdu parduoda 3 vnt lokomotyvų TEP-70
Skelbimo tekstas:
UAB „LTG Link" aukciono būdu parduoda 3 vnt lokomotyvų TEP-70.
 
1 vnt lokomotyvo pradinė pardavimo kaina yra 126 100,- eur (be PVM). Registracijos garantinis įnašas – 3000 eur. Garantinis įnašas mokamas iki registracijos aukcione į UAB „LTG Link" sąskaitą Nr. LT 91 7044 0600 0829 8168. 
Registracija į aukcioną vyksta iki 2022.01.25 d. 12 val. Registracijos patvirtinimui sumokamas užstatas ir mokėjimo kopija "prisegama" www.evgauction.eu/ registruojantis į šį aukcioną.
 
Aukciono pabaiga 2022.01.26 d. 12val. elektroninėje erdvėje, naudojantis skelbimų platforma
www. evgauction.eu. Kainos pasiūlymai teikiami iki to laiko.
 
Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi sudaryti su aukciono organizatoriumi  UAB „Eksporto vystymo grupė" Susitarimą dėl dalyvavimo internetiniame aukcione tvarkos (toliau – Susitarimas) pagal jo tipinę formą, skelbiamą https://www.evgauto.lt/storage/app/evgauto-susitarimas-del-dalyvavimo-internetiniame-aukcione-03-10.pdf. Iškilus klausimams, kreiptis į Darių telefonu: +370 687 53353.
 
Dėl lokomotyvų apžiūros ar kitais techniniais klausimais kreiptis: Dangis Rupeika, tel.  +370 615 48129, e-mail.: [email protected]
Kitais aukciono klausimais kreiptis: [email protected]
 
 
ЗАО LTG Link продает с аукциона 3 локомотива  ТЭП-70.  
 
Начальная цена продажи 1 локомотива составляет 126 100 евро (без учета НДС). Гарантийный депозит при регистрации - 3000 евро. Гарантийный депозит вносится перед регистрацией на аукционе на счет UAB „LTG Link" №. LT 91 7044 0600 0829 8168.  
 

Аукцион закончится в 12 часов дня 26 января 2022 года в электронном пространстве www.evgauction.eu/ru. Ставки продолжаются до тех пор.

Регистрация на аукцион открыта до 25 января 2022 года 12 часов дня. Kопия платежа Гарантийнаво депозита «добавить» к подтверждению регистрации на аукцион на сайте www.evgauction.eu/.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны заключить с аукционистом UAB „Eksporto vystymo grupė" Договор о порядке участия в интернет-аукционе (далее – Договор) в соответствии с его типовой формой, опубликованной в приложении "аукционный договор". Вопросы по телефону: +370 687 53353.
                                                   
По вопросам осмотра локомотивов или по другим техническим вопросам обращайтесь: Дангис Рупейка, тел.: +370 615 48129 [email protected]
 
По другим вопросам аукциона обращайтесь: [email protected]
 
Susiję dokumentai:
 Sutarties projektas (проект контракта)
 Lokomotyvų sąrašas (список локомотивов)
 Aukciono organizatoriaus sutartis (аукционный договор)