« Назад

Pirkimų dokumentai

AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pirkimų politika

AB "Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės tiekėjų elgesio kodeksas

Mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės
Mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės

Pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos taikomos pirkimams, pradėtiems po 2019-06-18

Bendrosios prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

Bendrųjų prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 1 priedas

Bendrosios paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

Bendrosios prekių su lydinčiomis paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

Bendrųjų prekių su lydinčiomis paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 1 priedas

Pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos takomos pirkimams,
pradėtiems po 2019-06-11
Bendrosios_salygos_paslaugu_pirkimo-pardavimo_sutarties
Bendrosios_salygos_prekiu_su_lydinciomis_paslaugomis_pirkimo-pardavimo_sutarties
Bendrosios prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties salygos 1 priedas
Bendrosios sąlygos prekių pirkimo-pardavimo sutarties
Bendrosios prekių pirkimo-pardavimo sutarties 1 priedas

 

Pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos taikomos pirkimams, pradėtiems po 2018 m. sausio 15 d.
 - Bendrosios sąlygos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos prekių pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos prekių su lydinčiomis paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos statybos rangos pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrosios sąlygos techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties
- Bendrųjų prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 1 priedas
- Bendrųjų prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties salygų 1 priedas
Bendrosios pirkimo sąlygos
- Bendosios atviro konkurso sąlygos
Bendrosios neskelbiamų derybų sąlygos
Bendrosios skelbiamos apklausos sąlygos
Bendrosios skelbiamų derybų sąlygos
Pirkimų dokumentai
- Per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos nustatytmo, tvarkos aprašas
Aktuali dokumento redakcija pirkimams, pradėtiems po 2017 m. liepos 1 d.
Mažos vertės pirkimų aprašas
Aktuali dokumento redakcija pirkimams, pradėtiems iki 2017 m. liepos 1 d. 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės


 

 

Обновлено 2021-02-10