Архив

Žiniasklaidoje pasirodžius teiginiams, kad Lietuvos geležinkeliai nepakankamai veikia, jog būtų užtikrinti bendrovės ir Lietuvos interesai, Bendrovė teikia savo poziciją.

Pasak įmonės generalinio direktoriaus patarėjo Viliaus Nikitino, dar ankstesnės Europos Komisijos kadencijos periodu (2014 m. pirmąjį pusmetį), atsakingam už konkurencijos sektorių esant J. Almunia, AB „Lietuvos geležinkeliai" du kartus kreipėsi į Europos Komisiją, siūlydama prisiimti įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį.

Šio straipsnio esmė yra, kad įmonei pasiūlius savo įsipareigojimus dėl Komisijos išankstiniame vertinime iškeltų problemų ir Komisijai priėmus tokį siūlymą, byla nutraukiama neskiriant baudos konstatavus, kad tolesniems Komisijos veiksmams nebėra pagrindo. Tarp šių pasiūlymų buvo ir įsipareigojimas atstatyti išardytą Rengės ruožą. Savo siūlyme bendrovė nurodė, kad prireikus būtų pateiktas Vyriausybės pritarimas Lietuvos geležinkelių siekiui atlikti Rengės rekonstrukciją. „Mūsų siūlymą Europos Komisijai parėmė ir Susisiekimo ministerija, kurios viceministras Arijandas Šliūpas kartu su ambasadoriumi Raimundu Karobliu susitiko su tuometiniu ES Konkurencijos komisaru J. Almunia. Deja, nei LG veiksmai, nei politiniai vizitai nedavė laukiamo rezultato ir Europos Komisija LG siūlymus atmetė", - apgailestavo patarėjas.

Įvertinus  tai, kad 2014 m. pabaigoje buvo paskirta nauja komisarė M. Vestager, bendrovė ėmėsi veiksmų atnaujinti dialogą su Europos Komisija, tikėdamasi, kad atsakingo asmens pasikeitimas leis iš naujo peržiūrėti ir Lietuvos geležinkelių pateiktus siūlymus. „Iš pirminių susitikimų birželio mėnesį supratome, kad Europos Komisija yra suinteresuota atnaujinti dialogą. Šiuo metu tebevyksta susirašinėjimas bei susitikimai su Europos Komisijos Konkurencijos direktorato atstovais (kurie savo veiksmus derina su komisarės kabinetu) dėl galimo LG įsipareigojimų turinio, kuris būtų priimtinas Komisijai" – teigė Vilius Nikitinas.

Papildomai pažymėtina, kad Lietuvos geležinkeliai ne tik teikia siūlymus dėl įsipareigojimų, tačiau imasi papildomų veiksmų bendrovės interesams ginti. Kartu su atsiliepimu į Europos Komisijos prieštaravimo pareiškimą (dokumentą, kuriuo bendrovė buvo informuota apie Komisijos įtarimus dėl konkurencijos pažeidimo) komisijai buvo pateiktos techninė ir ekonominė ekspertizės (atliktos atitinkamai lenkų ir latvių ekspertų), kurios ne tik pagrindė objektyvią Rengės ruožo išardymo būtinybę, bet ir paneigė Europos Komisijos įtarimus dėl Lietuvos rinkos užvėrimo potencialiems kitiems vežėjams.

Artimiausias eilinis susitikimas su atsakingais Europos komisijos atsakingais pareigūnais numatytas liepos 29 – 30 dienomis Briuselyje.  Pabrėžtina, kad rekonstrukcijos techninis projektas yra paruoštas, tačiau nepradėtas dėl lėšų stygiaus.

Обновлено 2015-07-23