Архив

 

Šiandien (gruodžio 23 d.) posėdžiavusi AB „Lietuvos geležinkeliai" valdyba svarstė svarbiausius neatidėliotinus darbus. Daugiausia dėmesio skirta esamai padėčiai įvertinti, „Lietuvos geležinkelių" skiriamai paramai, vidaus sandoriams ir viešiesiems pirkimams, „Lietuvos geležinkelių" ir antrinių įmonių valdymo tobulinimui, „Rail Baltica" projektui ir Rengės ruožui.

„Lietuvos geležinkelių" valdyba šiandien priėmė sprendimą stabdyti paramos teikimą. Valdyba taip pat pavedė įmonei paruošti naują paramos teikimo tvarką. Joje turi būti numatyti pagrindiniai rėmimo principai bei remtinos sritys. Jau nuspręsta, kad nuo kitų metų pradžios visi nauji paramos gavėjai bus skelbiami viešai. Bendrovė šiandien taip pat įpareigota kreiptis į anksčiau paramą gavusias organizacijas duoti leidimą paviešinti jų vardus bei paramos duomenis už pastaruosius trejus metus.

„Absurdiška, tačiau iki šiol paramos teikimas buvo „Lietuvos geležinkelių" konfidencialios informacijos sąraše. Kitaip tariant, informacija apie paramą buvo slapta. Nei Lietuvos visuomenė, nei didžioji dalis „Lietuvos geležinkelių" darbuotojų negalėjo sužinoti, kur iškeliauja jų uždirbti pinigai. Tokia situacija yra netoleruotina, todėl šiandien nusprendėme paramą išbraukti iš konfidencialios informacijos sąrašo. Paramoje svarbiausias principas yra viešumas", - kalbėjo AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos pirmininkas Romas Švedas.

„Dabar svarbiausia kuo skubiau įvertinti esamą padėtį ir parengti neatidėliotinų veiksmų planą", - po valdybos posėdžio kalbėjo „Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Valdyba taip pat aptarė klausimą dėl kalėdinių premijų. Pasiūlyta premijas skirti visiems darbuotojams, išskyrus aukščiausią administraciją: departamentų vadovus ir aukštesnes pareigas užimančius asmenis, įskaitant ir generalinį direktorių.

„Tai – paskatinimas bendrovės darbuotojams ir signalas bendrovės administracijai savikritiškai įvertinti susidariusią padėtį", - komentavo valdybos pirmininkas R. Švedas.

Обновлено 2016-12-23