Prieigos taisyklės


Prieigos taisyklės sukurtos remiantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 „dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų" nuostatomis ir taikomos teikiamoms AB „Lietuvos geležinkeliai" paslaugoms, vežant neįgaliuosius ir ribotos judėsenos asmenis Lietuvos teritorijoje bei tarptautiniais maršrutais. 
Taisyklių paskirtis – užtikrinti lygias ir nediskriminacines galimybes žmonėms su judėjimo bei kitomis negaliomis – dėl amžiaus arba bet kurios kitos priežasties – keliauti geležinkelių transportu, skiriant ypatingą dėmesį informacijos, kuri susijusi su geležinkelio paslaugų pritaikymu, su galimybe patekti į traukinius ir juose esančiais patogumais, teikimu. 
Prieigos taisyklių kūrimo, derinimo bei tvirtinimo procese dalyvavo AB „Lietuvos geležinkeliai" ir Lietuvos neįgaliųjų forumas, atstovaujantis Lietuvos žmonių su negalia interesus.

 Prieigos taisyklės
 

Atnaujinta 2014-02-20