« Powrót

Darbuotojų sauga

Darbuotojų sauga ir sveikata – vienas iš pagrindinių „Lietuvos geležinkeliai" (LTG) įmonių grupės prioritetų.

Svarbiausi tikslai užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą LTG grupėje yra darbuotojų lyderystės bei kultūros stiprinimas ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių procesų bei priemonių tobulinimas, siekiant sumažinti darbuotojų sveikatos pakenkimo bei įvykių įvykimo riziką.

Siekiant vystyti nepriklausomą saugos kultūrą LTG grupėje veikla standartizuojama ir organizuojama taikant PDCV (planuok, veik, tikrink, tobulink) elementus, papildomai diegiant kiekvieno darbuotojo lyderystę bei užtikrinant socialinį dialogą, pareigų, teisių ir atsakomybių saugos srityje paskirstymą.

Darbuotojų sauga ir sveikata užtikrinama kuriant pavojų šalinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos mažinimo procesus, jų įgyvendinimą bei priežiūrą, atsižvelgiant į LTG įmonių grupėje taikomą kontrolės priemonių hierarchiją:

  • pašalinti pavojų
  • pakeisti mažiau pavojingais procesais, operacijomis, medžiagomis ir įranga
  • naudoti techninio valdymo priemones ir reorganizuoti darbą
  • naudoti administracinės kontrolės priemones, įskaitant mokymą
  • naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones

Užtikrinant darbuotojų sagos ir sveikatos valdymo sistemos atitiktį kuriame, įgyvendiname ir prižiūrime produktų bei paslaugų pirkimų valdymų procesus. Prašome susipažinti su klientams, prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams skirta atmintine Atmintinė rangovams, klientams, prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams dėl rizikos veiksnių bei privalomų saugos reikalavimų užtikrinimo teikiant paslaugas / prekes LTG grupės įmonių teritorijoje, o, prieš pradedant atlikti rangos darbus LTG grupės bendrovių teritorijoje, užpildyti rangovams skirtą saugios veiklos patikrinimo klausimyną.

Daugiau informacijos: [email protected].