« Powrót

LTG sutikimo sąlygos

SUTIKIMAS DĖL KANDIDATO Į DARBO VIETĄ

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO LTG ĮMONIŲ GRUPEI

 

Jei šį kartą nebūsite pakviestas (-a) dirbti AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – LTG), Jums sutikus, norėtume perduoti Jūsų kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus asmens duomenis kitoms įmonėms,  priklausančioms LTG įmonių grupei:  AB „LTG Cargo", UAB „LTG Link", AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, UAB Geležinkelio tiesimo centras, UAB „Saugos paslaugos", jei šios įmonės ieškos darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus.

Jei sutiksite, LTG įmonių grupė tvarkys Jūsų kandidatavimo dokumentuose pateiktus asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, gebėjimais ir profesiniais įgūdžiais, taip pat kontaktinius duomenis, kurie reikalingi, kad galėtume su Jumis susisiekti.

Pateiktus duomenis LTG įmonių grupėje saugosime 3 (trejus) metus nuo šio sutikimo davimo dienos, nebent Jūs pareikalausite juos panaikinti anksčiau.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi LTG nurodymų teikia mums su kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz., personalo atrankos, informacinių technologijų ir kt.).

Daugiau informacijos apie Jūsų, kaip kandidato, duomenų tvarkymą ir Jūsų teises pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, galite rasti LTG kandidatų privatumo pranešime.

Primename, kad Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, pranešdamas apie tai LTG duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu [email protected]. Jei taip nuspręsite, tai neturės įtakos iki atšaukiant sutikimą atlikto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.