« Powrót

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veiklojeTarpusavio atsiskaitymus tarp geležinkelių už tarptautinius vežimus administruojanti organizacija

 http://bcclearing.eu/

 


Siekiant pagerinti asmenų, patalpų, traukinių apsaugą bei informacijos sklaidą geležinkelių sistemojea

http://www.colpofer.org/

 

 

Vežimus Transeurazijos magistrale koordinuojanti organizacija

http://icctt.com/

 

Organizacijos tikslas – pagalba geležinkelio įmonėms įgyvendinant tarptautinę geležinkelių transporto teisę

http://www.cit-rail.org/

 

Organizacijos tikslas – pristatyti geležinkelių transporto sektoriaus poziciją Europos institucijoms, visuomenei ir organizacijos nariams

http://www.cer.be

 

Organizacijos tikslas - tarptautiniai krovinių ir keleivių vežimai geležinkeliais, bendros geležinkelių erdvės Eurazijos regione sukūrimas. Remdamiesi OSŽD administruojamasi teisiniais aktais AB "Lietuvos geležinkeliai" veža keleivius ir krovinius į Centrinės ir Rytų Europos ir Azijos valstybes

http://en.osjd.org

 

Agentūra įsteigta suteikti techninę pagalbą Europos Sąjungos valstybėms-narėms ir Europos Komisijai geležinkelių eismo saugumo ir sąveikos srityse

http://www.era.europa.eu

 

Organizacijos tikslas - skatinti ir viešinti geležinkelių transporto pramonę visame pasaulyje, vadovaujantis judumo ir tvaraus vystymosi principais

http://www.uic.org/

 

Specializuotas tarptautinis geležinkelių transporto problemas nagrinėjantis forumas. Didžiausia geležinkelių verslo lyderių forumas „plačiosios vėžės" (1520) erdvėje

http://forum1520.com

 

Organizacijos tikslas - sukurti vieningas teisines sistemas sąlygojančias tarptautinius krovinių ir keleivių vežimus geležinkeliais. Lietuvai prisijungus prie COTIF buvo sukurtas pagrindas AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių ir krovinių vežimui į kitas Europos valstybes taikyti COTIF priedą A – Vienodąsias tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais taisykles (CIV) ir priedą B – Vienodąsias tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais taisykles (CIM)

http://www.otif.ch/

 

Organizacija reglamentuojanti keleivių, bagažo ir krovinių vežimą, sprendžianti atsiskaitymų už naudojimąsi prekiniais vagonais klausimus bei nustatanti vieningą tvarką sprendžiant ginčytinas bylas

http://www.sovetgt.org/

 

Europos Geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir pajėgumų skirstytojų asociacija

Tikslai - užtikrinti greitą ir lengvą prieigą prie Europos geležinkelių tinklo bei siekti aukštesnės tarptautinio susiekimo geležinkeliais kokybės bei efektyvumo. 35 asociacijos nariais bendradarbiauja harmonizuojant geležinkelių infrastruktūros valdymo sąlygas bei procedūras visos geležinkelių pramonės labui.

http://www.rne.eu

Railnet Europe