« Powrót

AB „Lietuvos geležinkeliai" linijinė valdymo struktūros schema

AB „Lietuvos geležinkeliai" akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Bendrovės akcininkas

Akcijų skaičius, vnt.

Akcijos nominali vertė, EUR

Įstatinis kapitalas, EUR

Valdoma kapitalo dalis

Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

3657492 

289,62

1059282833,04

100 proc.

 

 

2021-05-13