Archyvas

Gruodžio 8 d. buvo atidaryta ir pradėjo veikti Radviliškio lokomotyvų depo riedmenų plovykla. Joje automatiniu būdu galės būti plaunamos automotrisės, taip pat visi vagoninio tipo ir manevriniai lokomotyvai. Ateityje plovykloje bus galima plauti ir planuojamus įsigyti elektrovežius.

2013-ųjų liepą bendrovė „HSC Baltic" pradėjo plovyklos statybos darbus. Statybos darbų vertė – 9,5 mln. litų be PVM. Plovykla statyta AB „Lietuvos geležinkeliai" lėšomis. Ji unikali tuo, kad vienoje vietoje galima plauti skirtingų tipų riedmenis. Kaimyninėse šalyse kiekvienai lokomotyvo serijai yra statoma atskira plovykla.

Plovyklos pastatas yra 9 metrų aukščio ir užima 600 kvadratinių metrų plotą. Šalia pastato, po važiuojamąja dalimi, sumontuota įranga purvui nusodinti ir naftai surinkti. Skaičiuojama, kad plovykloje kasmet bus aptarnaujama daugiau nei 2000 riedmenų. Jie bus plaunami naudojant apytakinį vandenį. Pagrindinė apytakinės sistemos dalis – biologinio vandens valymo ir regeneravimo įrenginys, kuris leis 70 proc. panaudoto vandens grąžinti atgal į plovimo procesą.

Anksčiau Radviliškio lokomotyvų depe riedmenys būdavo plaunami rankiniu būdu. Taip plaunant per dieną galėdavo būti aptarnauti tik 1–2 riedmenys. Pastatyta plovykla leis aptarnauti 10 ir daugiau riedmenų kasdien. Tai leis sutrumpinti jų prastovos laiką ir dėl to patiriamus nuostolius.

Įvertinus tai, kad ne visi traukinių maršrutai eina per Radviliškį ir visų AB „Lietuvos geležinkeliai" riedmenų plovimas Radviliškio lokomotyvų depe nėra naudingas, svarstoma galimybė ateityje tokio tipo plovyklą pastatyti ir Vilniuje.

2014-12-08