Archyvas

Visuomenės informavimo etikos komisija vasario 11 d. patenkino „Lietuvos geležinkelių" ir „LG Cargo" skundus dėl leidiniuose Kauno diena, Klaipėda ir portale diena.lt skelbtų publikacijų. Jose apie „Lietuvos geležinkelių" grupės įmones buvo paskleista neteisinga, sąmoningai iškraipyta ir reputaciją menkinanti informacija.

„Lietuvos geležinkeliai" ir „LG Cargo" į Visuomenės informavimo etikos komisiją kreipėsi po dviejų publikacijų. Jose bendrovėms buvo mesti nepagrįsti kaltinami konkurencijos ribojimu, pateikta klaidinanti informacija, esą „ES teisės aktai draudžia infrastruktūros valdytojui uždirbti pelną".

Komisija nustatė, kad Valdo Kvedaro straipsnyje „Lietuvos geležinkeliai" tuština verslo kišenes" buvo paskleista neteisinga ir iškraipyta informacija apie „Lietuvos geležinkelių" veiklą ir naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygas. Tokiu būdu buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas).

Publikacija pažeidė Etikos kodeksą ir dėl to, kad „Lietuvos geležinkeliams" nebuvo sudaryta galimybė paaiškinti savo poziciją bei paneigti informaciją. Pastarasis pažeidimas užfiksuotas ir kitoje V. Kvedaro publikacijoje („Susisiekimo ministerija monopolio neatsisako").

Komisija nusprendė, kad publikacijos pažeidė Etikos kodekso nuostatą, numatančią, kad žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai bei skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, taip pat nuostatą, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją.

Leidėjas – įmonė „Diena Media News" - įpareigota paskelbti Komisijos sprendimus.

2020-02-28