Archyvas

Didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė „Lietuvos geležinkeliai" nuosekliai investuoja į šalies geležinkelio kelių kokybę ir tuo tikslu perka šiuolaikišką savaeigį diagnostikos riedmenį.

„Lietuvos geležinkelių" grupės generalinis direktorius Mantas Bartuška, „Lietuvos geležinkelių infrastruktūros" generalinis direktorius Karolis Sankovski ir UAB „KMT" direktorius Andrius Zaveckas pasirašė savaeigio diagnostikos riedmens pirkimo-pardavimo sutartį.

Geriausią pasiūlymą tarptautiniame pirkimo konkurse dėl diagnostikos riedmens gamybos pateikė jungtinės veiklos partneriai UAB „KMT" (Lietuva), Graw Sp.zo.o. (Lenkija), Sperry Rail Limited (Didžioji Britanija) bei Tesmec SPA (Italija). Sutarties vertė siekia 6,5 mln. Eur, o tai yra apie 20 proc. mažesnė nei kitų Europos šalių geležinkeliuose vykdytų panašių pirkimų vertė.

„Gyvename skaitmeninių technologijų laikais, todėl turime žengti koja kojon su pažanga siekdami didžiausio veiklos efektyvumo ir aukščiausios mūsų teikiamų paslaugų kokybės. Įsigydami šiuolaikišką diagnostikos riedmenį, mūsų geležinkelių diagnostiką keliame į naują kokybinį lygį", - sako „Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Šis projektas „Lietuvos geležinkelių" grupės infrastruktūros bendrovei „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" yra ypatingos reikšmės ir svarbus vykdant tolimesnius esminius pokyčius, susijusius su veiklos efektyvumo didinimu ir sąnaudų mažinimu. Savaeigio diagnostikos riedmens įsigijimas yra būtinas kitų bendrovėje lygiagrečiai vykstančių strateginių projektų tęstinumui užtikrinti.

„Pažangius technologinius sprendimus taikome visur, kur tik jie kuria pridėtinę vertę. Įsigijus tokį modernų diagnostikos riedmenį, efektyvus infrastruktūros būklės diagnozavimas ir savalaikis geležinkelio kelių remontas kasmet leis sutaupyti apie 650 tūkst. eurų. Be to, gera geležinkelių kokybė užtikrins traukinių greitį ir šalies geležinkelių transporto konkurencingumą regione", - teigia Karolis Sankovski, „Lietuvos geležinkelių infrastruktūros" generalinis direktorius.

Dabartinis Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Centrinės bei Rytų Europos valstybių, geležinkelio tinklų priežiūros sektorius techniniu, technologiniu bei organizaciniu požiūriu nėra pakankamai pažangus lyginant su Vakarų ir Šiaurės Europos šalių geležinkeliais. Siekiant didinti viešosios geležinkelių infrastruktūros saugumą, konkurencingumą bei užtikrinti nuoseklų ir efektyvų remontų planavimą, kuris paremtas nuspėjamosios techninės priežiūros (angl. predictive maintenance) principais, būtina taikyti modernias, tarpusavyje susijusias geležinkelio kelio diagnostikos sistemas.

Šiuo metu bendrovėje eksploatuojamų rankinių defektoskopų parkas yra pasenęs tiek techniniu, tiek technologiniu požiūriu. Diagnostikos įrangos, kuri dabar tiria viršutinės geležinkelio kelio konstrukcijas, pagrindinis trūkumas yra ribotas jos funkcionalumas - su šia įranga negalima automatiškai įvertinti parametrų pokyčių ir nuokrypių, neretai rezultatai yra pernelyg subjektyvūs, procesų kontrolė yra nelengvai valdoma, o atliktų matavimų duomenys nėra skaitmenizuoti. Be to, įranga neturi prognozės funkcijų, nuo kurių nemaža dalimi priklauso traukinių eismo saugumo užtikrinimo ir turto eksploatavimo sąlygos.

Siekiant sėkmingai pereiti prie naujojo diagnostinės veiklos modelio, būtina vykdyti kompleksinę linijinės geležinkelių infrastruktūros diagnostiką ir nuolatos analizuoti duomenis. Tam tikslui pasiekti yra būtini naujos diagnostikos įrangos ir IT sistemų įsigijimai.

Naujajame savaeigiame diagnostikos riedmenyje bus integruotos 6 diagnostinės sistemos - bėgių paviršių defektų nustatymo sistema Eddy Current, ultragarsinė bėgių defektų nustatymo sistema, lazerinė bėgių banguotumo nustatymo sistema, lazerinė bėgių profilio matavimo sistema, kelio elementų vaizdo stebėjimo sistema bei kelio geometrijos matavimo sistema.

Įgyvendinus geležinkelių infrastruktūros diagnostikos veiklos ir įrankių modernizavimą, bus galima efektyviai patikrinti įvairius kelio parametrus, diagnozuoti ir prognozuoti kaip laikui bėgant keisis viršutinė geležinkelio kelio būklė. Kompleksinių diagnostikos sistemų ir analitikos platformos panaudojimas ženkliai prisidės prie viršutinės geležinkelio kelio dalies diagnostikai skiriamų lėšų mažinimo. Diagnostika bus atliekama efektyviau - duomenys realiuoju laiku bus perduodami į duomenų apdorojimo centrus, o viršutinės geležinkelio kelio dalies nusidėvėjimo lygis bei potencialūs gedimai ar rizikos bus nustatomos iš anksto. Kartu tai leis minimizuoti tiesioginius finansinius nuostolius dėl traukinių vėlavimų, kuriuos sukelia dėl laiku neatlikto arba netinkamai atlikto kelių būklės įvertinimo susidariusios kliūtys geležinkelių infrastruktūroje.

 „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" geležinkelio tinklo ir kokybės gerinimui kasmet skiria reikšmingas lėšas. Nuosekliai vykdydama parengtą šalies pagrindinių kelių remonto programą, per artimiausius ketverius metus bendrovė yra numačiusi kasmet investuoti po 40 mln. Eur ir už juos kiekvienais metais modernizuoti vidutiniškai po 80 km geležinkelio kelių. Pernai „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" suremontavo ir atnaujino daugiau kaip 83 km pagrindinių šalies geležinkelio kelių, o tai reiškia, kad buvo modernizuota net 43 proc. daugiau geležinkelio nei 2018 metais.

Planuojama, kad geležinkelių infrastruktūros kelių patikra naujuoju savaeigiu diagnostikos riedmeniu bus pradėta vykdyti jau 2021 metų trečiame ketvirtyje.

Daugiau informacijos apie „Lietuvos geležinkelių infrastruktūros" geležinkelio kelių remonto programą šiame video reportaže.

2020-02-27