Archyvas

 Didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė „Lietuvos geležinkeliai" tris kartus didina pajėgumus utilizuoti panaudotus senus pabėgius ir tokiu būdu dar aktyviau prisidės gerinant aplinką šalia geležinkelio.

Siekdami rasti galimybes kaip padidinti šalies įmonių ribotus pajėgumus utilizuoti netinkamus naudoti pabėgius, „Lietuvos geležinkeliai" kryptingai ieškojo būdų išnaudoti ne tik Lietuvos, bet taip pat užsienio šalių didesnį gamybos įmonių potencialą. Šiemet, pasinaudojant besikeičiančia įstatymine aplinka gretimose šalyse, „Lietuvos geležinkeliams" ir pavojingų atliekų tvarkymu užsiimantiems partneriams pavyko rasti galimybę padidinti vidutiniškai iki trijų kartų per metus utilizuojamų pabėgių kiekį. Nuo 2020 m. didžioji pabėgių dalis bus utilizuojama Vokietijos medžio apdirbimo pramonės įmonėje „Pfleiderer", o utilizuojamų senų pabėgių kiekis padidės vidutiniškai nuo 700 t iki 2000 t ir daugiau per metus.

„Ieškome pažangiausių būdų kaip greitinti šalies geležinkelių tinklą, tačiau lygiagrečiai taip pat atsakingai siekiame, kad aplinka šalia geležinkelio būtų kuo švaresnė, saugesnė ir patogi gyventi. Todėl šiemet daugiau nei dvigubai sumažinsime nuo 43 iki 20 senų pabėgių sandėliavimo vietų skaičių šalyje, ir tokiu būdu matomai prisidėsime prie mus supančios geresnės aplinkos kūrimo", - sako Karolis Sankovski,  „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" generalinis direktorius.

 „Lietuvos geležinkelių" infrastruktūros bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" kasmet atlieka maždaug 80 km kelių remonto darbus, kurių metu keičia defektinius medinius pabėgius naujais arba gelžbetoniniais – tai sudaro apie 2000 t. Beveik tiek bendrovė jų utilizuoja arba sandėliuoja pagal reikalavimus, tačiau „Lietuvos geležinkeliai" šiuo metu turi sukaupę apie 12 000 t netinkamų tolimesniam naudojimui medinių pabėgių ir atliekų. Didelė jų dalis yra susikaupusi dėl to, kad iki 2006 m. jos buvo laikytos paprastomis atliekomis ir jų utilizavimu nebuvo reikiamai pasirūpinta. Nuo 2006 m. įsigaliojus Europos Sąjungos direktyvai, pabėgiai buvo priskirti pavojingoms atliekoms, todėl privalo būti utilizuojami laikantis griežtų reikalavimų.

2017 m. patikrinimo metu „Lietuvos geležinkeliai" ir aplinkosaugininkai nustatė keturis netinkamo pabėgių sandėliavimo atvejus šalyje, kuomet pabėgiai buvo užkasti po žemėmis: trys atvejai nustatyti Panerių stotyje, vienas – Švenčionėlių stotyje. Seni pabėgiai šiose vietose buvo likę nuo sovietmečio, kai geležinkelių infrastruktūrą valdė Pabaltijo geležinkeliai. Tais pačiais 2017 m. „Lietuvos geležinkeliai" nedelsdami Paneriuose iškasė ir perdavė atliekų tvarkytojams utilizuoti beveik 118 t medinių pabėgių atliekų, o 2018 m. buvo atkasta ir perduota utilizuoti papildomai 145 t atliekų. 2019 m. Švenčionėliuose buvo rasta ir iškasta apie 40 t senų pabėgių, kurie šiais metais taip pat buvo perduoti atliekų tvarkytojui.

Geležinkelio kelių priežiūros darbų metu kiekvienais metais yra pakeičiama apie 10 – 15 tūkst. vnt. (800 – 1200 t) medinių pabėgių, kurie yra perduodami atliekų tvarkytojui. Planuojama, kad kasmet sutvarkant apie 2000 – 2400 t sukauptų bei kelių priežiūros darbų metu iš kelio išimtų medinių pabėgių visas kiekis bus sutvarkytas iki 2030 metų.

Per pastaruosius keletą metų „Lietuvos geležinkeliams" derybų metu pavyko sumažinti utilizuojamų pabėgių kainą daugiau nei 3 kartus – nuo 430 Eur už toną 2014 m. iki 128 Eur už toną 2019 m.

Siekdami kuo mažesnės aplinkos taršos ir greitesnio senų pabėgių utilizavimo proceso, „Lietuvos geležinkeliai" nuo 2017 m. bendradarbiauja su šalies mokslininkais. Bandymų bei eksperimentų būdu yra ieškoma naujų priemonių, kaip dar efektyviau būtų galima spręsti pavojingų atliekų tvarkymo klausimus.

2020-02-24