Archyvas

Balandžio 23 d. Seime buvo aptartos AB „Orlen Lietuva" problemos. Šios įmonės atstovai pažymėjo, kad AB „Lietuvos geležinkeliai" taikomi tarifai Baltarusijos įmonių naftos produktų gabenimui į Klaipėdos uostą yra žemesni, negu taikomi „Orlen Lietuvai" ir tai suteikia konkurencinių privalumų Baltarusijos įmonėms. Jau vien todėl tarifai, „Orlen Lietuva" atstovų teigimu, turi būti atitinkamai sumažinti. Taip pat Mažeikių naftos bendrovei itin svarbu, kad nedelsiant būtų atstatytas Rengės geležinkelio ruožas.

„Lietuvos geležinkeliai" atkreipia dėmesį, kad faktinis tarifų dydis „Orlen Lietuva" produktų gabenimui iki 2024 metų yra nustatomas pagal metodiką bei tvarką, kuri įtvirtinta 2009 metais tarp bendrovių pasirašytoje sutartyje. Tarifų dydį nustato ne „Lietuvos geležinkeliai" – jį nustatė abi bendrovės kartu pasirašydamos minėtąją sutartį.

Pažymėtina, kad transporto logistikos kaštai Baltarusijos įmonėms, gabenančioms naftos produktus į Klaipėdos uostą yra keturiskart didesni negu „Orlen Lietuvai", gabenančiai savo produktus į tą patį uostą. Būtent „Orlen Lietuvai" mažesni transportavimo kaštai suteikia konkurencinį pranašumą.

Pasirašytoje sutartyje „Orlen Lietuvai" yra numatyta daug lengvatų bei nuolaidų, kurios Baltarusijos įmonėms negalioja. Jeigu „Orlen Lietuva" produktų gabenimo ekonominės sąlygos būtų suvienodintos su tranzitu gabenamų Baltarusijos įmonių produktų vežimo sąlygomis, tai logistikos kaštai Mažeikių naftos bendrovei nesumažėtų, o atvirkščiai – jie taptų didesni.

Rengės ruožas jau buvo uždarytas iki 2009 metų sutarties pasirašymo ir šis klausimas buvo vienas iš esminių derinant sutarties nuostatas. Buvo pasiektas kompromisas ir nustatyta, kad iki tol, kol bus atstatytas ruožas, „Orlen Lietuva" gaus atitinkamų nuolaidų bei lengvatų. Atstačius minėtąjį ruožą šios lengvatos nustos galioti. „Lietuvos geležinkeliai" mano, kad Rengės ruožo atstatymas ekonominiu požiūriu „Orlen Lietuvai" yra nereikšmingas.

Svarbu pažymėti, kad „Lietuvos geležinkelių" teikiamos paslaugos sudaro tik apie 1 proc. visų „Orlen Lietuva" sąnaudų. Tuo atveju, jeigu būtų patenkintas „Orlen Lietuva" reikalavimas sumažinti šiuo metu taikomus tarifus apie 18 proc., tai Mažeikių naftos bendrovės kaštai dėl to sumažėtų tik 0,18 proc. „Lietuvos geležinkeliai" mano, kad toks kaštų pokytis didesnės reikšmės „Orlen Lietuva" finansinei būklei neturėtų. 

2014-04-24