Archyvas

Valstybės valdoma AB „Lietuvos geležinkeliai", stiprindama valdymo kompetencijas, papildomai ieško dviejų nepriklausomų valdybos narių. Pasibaigus atrankai, bendrovės valdybos narių skaičius padidės iki septynių. Iš jų penki bus nepriklausomi valdybos nariai.

Siekiama, kad viena didžiausių valstybės valdomų įmonių atitiktų aukščiausius valdymo ir veiklos efektyvumo standartus. Padidinus nepriklausomų valdybos narių skaičių, į bendrovę bus pritrauktos naujos kompetencijos, geriau užtikrinama veiklos priežiūra.

Kandidatuojantys į bendrovės valdybą turėtų būti įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, per pastaruosius 5 metus nebūti atšaukti iš juridinio asmens ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo ir neatstovauti „Lietuvos geležinkelių" akcininkui.

Kandidatams taip pat keliamas specialus reikalavimas turėti kompetenciją finansų arba/ ir logistikos srityje. Kompetenciją finansų srityje kandidatai turės pagrįsti bent 3 metų darbo patirtimi einant juridinio asmens finansininko pareigas ar dirbant darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse. Logistikos srityje – 3 metus užimti vadovaujamas pareigas arba turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, susijusį su logistika.

Kandidatai privalo nurodyti, į kurią šių kompetencijų sritį kandidatuoja, taip pat sudaroma galimybė vienu metu kandidatuoti į abi kompetencijų sritis.

Siekiantys užimti pareigas „Lietuvos geležinkelių" valdyboje taip pat turi atitikti papildomus nepriklausomumo kriterijus ir pateikti sąžiningumo deklaraciją. Paraiškos dėl dalyvavimo atrankoje bendrovei turi būti pateiktos iki lapkričio 13 dienos.

Visa informacija apie „Lietuvos geležinkelių" nepriklausomų valdybos narių atranką skelbiama bendrovės tinklalapyje www.litrail.lt

Šiuo metu „Lietuvos geležinkelių" valdyboje dirba trys nepriklausomi nariai - Romas Švedas (valdybos pirmininkas), Monika Rimkūnaitė-Bložė – buvusi ilgametė AB SEB banko įvairių padalinių vadovė, Švedijos Wallenbergo instituto lyderystės programos absolventė, Rolandas Zukas – UAB EPSO-G generalinis direktorius. Kiti nariai - Mantas Bartuška, AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius, susisiekimo viceministras Paulius Martinkus bei jį keičiantis kitas Susisiekimo ministerijos atstovas - Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Vladislav Kondratovič. P. Martinkus iš valdybos pasitrauks patvirtinus naujus nepriklausomus narius.

2017-10-24