« Powrót

Leidimų įeiti į AB „Lietuvos geležinkeliai“ saugomus administracinius, gamybinius pastatus, kitus objektus išdavimas

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Vidaus administravimo ir saugos departamento Saugumo skyrius

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:

Saugumo skyriaus viršininkas
Valdas Jankauskas
8–5 269 3621, [email protected]Teikiamos paslaugos pavadinimas

Leidimų įeiti į AB „Lietuvos geležinkeliai" saugomus administracinius, gamybinius pastatus, kitus objektus išdavimas

Teikiamos paslaugos apibūdinimas Paslaugos tikslas – nustatyti vienodą įėjimo į AB „Lietuvos geležinkeliai" objektus tvarką.
Interesantai, norintys patekti į saugomą objektą (pavyzdžiui, filmuoti, fotografuoti jame, atlikti darbus ir kt.), privalo bendrovės Vidaus administravimo ir saugos departamento Saugumo skyriui pateikti motyvuotą prašymą ir gauti Saugumo skyriaus išduodamą leidimą. Ant prašymo turi būti atitinkamo bendrovės struktūrinio padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens, kurio vadovaujamame struktūriniame padalinyje bus lankomasi, viza.
LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Paslaugos teikimą reglamentuoja šie bendrovės teisės aktai:

a) AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2007-06-12 įsakymas Nr. Į – 445 „Dėl leidimų įeiti interesantams į saugomus AB „Lietuvos geležinkeliai" administracinius ir gamybinius pastatus, kitus objektus ir teritorijas, davimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

b)  AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2008-12-08 įsakymas Nr. Į – 823 „Dėl 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. Į – 445 „Dėl leidimų įeiti į AB „Lietuvos geležinkeliai" administracinius ir gamybinius pastatus, kitus objektus ir teritorijas, davimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto tvarkos aprašo patvirtinimo".

c)  AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2013-06-20 įsakymas Nr. Į – 629 „Dėl įėjimo į Mindaugo g. 12 Vilniuje esančius AB „Lietuvos geležinkeliai" administracinį ir kitus pastatus, jų vidinį kiemą tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Dokumentai, kuriuos turi pateikti interesantai:
  • Prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: į saugojamą objektą patekti pageidaujančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, einamos pareigos, patekimo į saugojamą objektą tikslas, pageidaujamos vykdyti veiklos pobūdis, tiksli data ir laikas arba laikotarpis, kitos sprendimui dėl leidimo įeiti į saugomą objektą davimo priimti reikšmingos aplinkybės;
  • Pridėti dvi 3×4 cm dydžio asmens nuotraukas.
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti) Paslauga teikiama, t.y., leidimas išduodamas tik tam laikotarpiui, kurio metu interesantai atliks darbus, fotografuos ar filmuos ir kt. saugomame objekte. Ant leidimo nurodytas jo galiojimo terminas; jam pasibaigus, leidimas turi būti grąžinamas Saugumo skyriui.
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys Prašymo formos šablono nėra, interesantai teikia laisvos formos prašymą patekti į saugomą objektą. Duomenys, kurie turi būti nurodyti formoje, pateikti šios lentelės 5 eilutėje.
Paslaugos teikimo ypatumai