« Powrót

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia viešus aukcionus dėl 32,68 tonų spalvotųjų metalų laužo pardavimo (aukcionas 2016/MO-2.2) ir 18,34 tonų netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo (aukcionas 2016/MO-3.2).

2016-07-01 10:05
AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia viešus aukcionus dėl 32,68 tonų spalvotųjų metalų laužo pardavimo (aukcionas 2016/MO-2.2) ir 18,34 tonų netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo (aukcionas 2016/MO-3.2).

AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia viešus aukcionus dėl:

-     32,68 tonų spalvotųjų metalų laužo pardavimo (aukcionas 2016/MO-2.2);

-    18,34 tonų netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo (aukcionas 2016/MO-3.2).

Sąlygose nurodyti kvalifikaciniai dokumentai iki 2016 m. liepos 13 d. 10.00 val. pateikiami užklijuotuose vokuose aukščiau nurodytu adresu į 002 kabinetą. Aukciono dalyviais registruojami tik juridiniai asmenys, atitinkantys aukciono sąlygų reikalavimus bei pateikusieji reikalaujamus dokumentus.

Aukcionai vyks 2016 m. liepos 15 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" administracijos pastato 217 kabinete, Mindaugo g. 12, Vilniuje:

-    spalvotųjų metalų laužo pardavimo aukcionas 2016/MO-2.2 vyks 9.00 val;

-    netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo aukcionas 2016/MO-3.2 vyks 9.30 val.

Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Atsakingas asmuo – Pirkimų centro Pirkimo procedūrų skyriaus Preliminarių sutarčių sektoriaus viršininkė Edita Mališkienė, tel. (85) 269 3518, el. paštas [email protected]

 Spalvotųjų metalų laužo pardavimo aukciono sąlygos
 Netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo aukciono sąlygos