« Powrót

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia viešus aukcionus dėl: 21 tonos spalvotųjų metalų laužo pardavimo (aukcionas 2015/MO-2.1) ir 18,6 tonų netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo (aukcionas 2015/MO-3.2).

2015-07-15 13:06
AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia viešus aukcionus dėl: 21 tonos spalvotųjų metalų laužo pardavimo (aukcionas 2015/MO-2.1) ir 18,6 tonų netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo (aukcionas 2015/MO-3.2).

Aukcionų sąlygose nurodyti kvalifikaciniai dokumentai pateikiami iki 2015 m. liepos                        20 d. 10.00 val. užklijuotuose vokuose, aukščiau nurodytu adresu į 002 kabinetą. Aukciono dalyviais registruojami tik juridiniai asmenys, atitinkantys aukciono sąlygų reikalavimus bei pateikusieji reikalaujamus dokumentus.

Aukcionai vyks 2015 m. liepos 22 d. 9.00 – dėl spalvotųjų metalų laužo pardavimo; 9.30 – dėl netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" administracijos pastato 217 kabinete, Mindaugo g. 12 Vilniuje. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Atsakingas asmuo - Teisės ir personalo departamento Pirkimų skyriaus vyr. specialistė Edita Mališkienė, tel. (85) 269 3518, faks. 269 32-86.

 Spalvotųjų metalų laužo pardavimo aukciono sąlygos
 Netinkamų naudoti akumuliatorių pardavimo aukciono sąlygos