Archyvas

„Lietuvos geležinkelių" grupės įmonės „LG CARGO", Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD) ir Geležinkelio tiesimo centras (GTC), teikiančios komercines paslaugas, siekia rinkoje konkuruoti vienodomis sąlygomis.

VPT tikrinimo ataskaitoje teigia, jog krovinių vežimo bendrovė „LG CARGO", riedmenis remontuojantis VLRD ir infrastuktūros statybos bendrovė GTC „nesusiduria su konkurenciniu spaudimu, todėl jų veikla nėra komercinio ar pramoninio pobūdžio".

Tačiau „LG CARGO", VLRD ir GTC veikia nuolat augančios konkurencijos sąlygomis. Jei šios LG grupės įmonės būtų pripažintos perkančiosiomis organizacijomis, joms būtų sudarytos prastesnės sąlygos konkuruoti.

Pavyzdžiui, jei „LG CARGO" klientui prireiktų specifinio tipo vagono, jo įsigijimas pagal viešųjų pirkimų procedūras įprastai truktų nuo 6 mėn. iki 12 mėn.  Toks terminas būtų tik sklandžių pirkimo procedūrų atveju ir jei nebūtų tiekėjų skundžiamas, ar nutraukiamas. Įprastai klientas tiek laiko nesutinka laukti, tad jis pasirinktų kitą vežėją.

Maža to, aplinkinių šalių vežėjai, kurie paprastai paslaugas ir prekes įsigyja ne viešųjų pirkimų būdu, o remdamiesi vidaus tvarkomis, rodo didelį susidomėjimą perimti „LG CARGO" krovinius, kai kurie jų jau vykdo riedmenų sertifikavimo procedūras. Šiuo metu 10 bendrovių turi licencijas važiuoti geležinkeliu Lietuvos teritorijoje.

Preliminariu vertinimu, jei „LG CARGO" veiklą tęstų kaip perkančioji organizacija, bendrovė prarastų apie trečdalį pajamų per metus – 120 mln. eurų. Didžioji dalis šių lėšų atitektų kitų šalių vežėjams, kurie turėtų esminį konkurencinį pranašumą šiame versle – efektyviau, greičiau įsigyti prekes bei paslaugas. Ilguoju laikotarpiu iškiltų grėsmė ir krovinių vežimo bendrovės išlikimui – tuomet praradimas siektų 400 mln. eurų.

Tuo tarpu GTC sudaro reikšmingą konkurenciją kitiems rinkos žaidėjams, taip mažinant kainas ir leidžiant taupyti lėšas geležinkelių infrastruktūrai statyti. Pavyzdžiui, per pastarąjį mėnesį dėl GTC kuriamos konkurencinės aplinkos „Lietuvos geležinkeliai" sutaupė daugiau kaip 11 mln. eurų. Tiek mažiau „Lietuvos geležinkeliai" išleis dviejuose viešuosiuose pirkimuose, palyginti su antrąsias vietas užėmusių bendrovių pasiūlytomis kainomis.

„Lietuvos geležinkelių" įmonių grupės įmonės neturi ir nesiekia jokių išskirtinių veikimo sąlygų, lyginant su kitais rinkos žaidėjais. Šių įmonių tikslas – veikti lygiomis sąlygomis, sąžiningai konkuruojant rinkoje, tuo pačiu užtikrinant maksimalų skaidrumą", - teigia „Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška.

„Lietuvos geležinkeliai" yra pasirengę bendradarbiauti su VPT, suteikti daugiau informacijos ir faktų apie šiuo metu kuriamą „Lietuvos geležinkelių" įmonių holdingą, vykdomas veiklas ir konkurenciją rinkose.

Atnaujinta 2019-06-12