Archyvas

Šiandien (vasario 28 d.) „Lietuvos geležinkelių" valdyba patvirtino bendrovės paramos teikimo tvarką. Joje numatytos sritys, kurioms ateityje gali būti skiriama parama, kriterijai, kuriuos turės atitikti gavėjai. Taip pat įtvirtinta, kad informacija apie paramą ir jos gavėjus bus skelbiama viešai. 

Didžiausias prioritetas skirstant paramą bus skirtas mokslui ir švietimui – tam „Lietuvos geležinkeliai" sieks skirti 25 proc. visos paramai numatytos sumos. Siektina paramos dalis aplinkos apsaugos projektams ir veikloms - 15 proc., socialiniams, sporto ir sveikatos – 15 proc., kultūrai ir menui – taip pat 15 proc. Regioniniams projektams ir veikloms bus siekiama skirti 20 proc. viso paramos biudžeto, kitoms visuomenei naudingoms ir nesavanaudiškomis pripažįstamoms veikloms - 10 proc. 

„Mokslas ir švietimas stiprina mūsų valstybę, todėl tam skiriame didelį prioritetą. „Lietuvos geležinkelių" veikla daro įtaką aplinkai ir bendruomenėms, taip pat ir regionuose. Tad tam numatytos atitinkamos paramos proporcijos", - sakė „Lietuvos geležinkelių" valdybos pirmininkas Romas Švedas.

Valdyba nusprendė, kad „Lietuvos geležinkeliai" priimdami sprendimus dėl paramos turi vadovautis skaidrumo, viešumo ir socialinės atsakomybės principais. Taip pat įtvirtinta vertės visuomenei sąvoka – skiriant paramą bus atsižvelgiama, kokią vertę visuomenei ar jos tikslinėms grupėms sukurs paremtas projektas, kokią naudą jis sukurs valstybei ar atskiriems regionams.

Naujoji tvarka buvo suderinta su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu. „Lietuvos geležinkeliai" atsižvelgė į daugelį STT išsakytų pastabų.

Šiandien patvirtintoje tvarkoje taip pat numatyta, kam parama negali būti teikiama. Pavyzdžiui, lėšų iš „Lietuvos geležinkelių" nebegalės gauti politikų įsteigti labdaros ir paramos fondai. Anksčiau „Lietuvos geležinkelių" antrinės įmonės yra tokios paramos suteikusios. Taip pat numatyta, kad parama negalės būti skiriama asmenims, kurie per pastaruosius penkerius metus netinkamai įgyvendino ar yra pažeidę anksčiau su bendrove sudarytą paramos sutartį.

Pačios paramos teikimas kol kas nėra atnaujintas. Naujojoje tvarkoje numatyta, kad parama galės būti skiriama tik tuomet, kai valdyba patvirtins metinę paramai skiriamą sumą. Tai kol kas nėra padaryta.

 

 

Atnaujinta 2017-02-28