Archyvas

Žengtas dar vienas žingsnis įgyvendinant projektą „Rail Baltica" Lietuvoje. Gruodžio 13 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos suteikė leidimą pritarti teikimui tvirtinti LR Vyriausybei europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas (Palemonas) – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą. Inspekcija patvirtino, kad specialiojo plano sprendimai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

„Noriu pažymėti, kad rengiant specialiojo plano sprendinius buvo atliktas išties didelis darbas. Šiame procese aktyviai dalyvavo visuomenė, teikė pastabas, pasiūlymus. Valstybės institucijos taip pat konstruktyviai, operatyviai nagrinėjo, teikė savo pastabas, derino sprendinius. Tikimės, kad dar iki 2017 m. pradžios Vyriausybė patvirtins šį planą ir „Rail Baltica" projekto įgyvendinimas įgis dar didesnį pagreitį",– teigė AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Andrius Montrimas.

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas (Palemonas) – LT/LV valstybių siena specialųjį planą AB „Lietuvos geležinkeliai" užsakymu parengė įmonės AECOM Infrastructure& Environment UK Limited filialas Lietuvos Respublikoje.

Ruožo Kaunas (Palemonas) – LT/LV valstybių siena specialiojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo rengimas buvo dalinai finansuojamas ES TEN-T programos lėšomis.

LR Vyriausybei patvirtinus specialųjį planą laukia svarbūs darbai, leisiantys kaip galima greičiau pratęsti projekto įgyvendinimą iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos. Tai žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas ir jo įgyvendinimas. Europos Komisija, teigiamai įvertinusi pateiktą paraišką, 2015 metais su Lietuva pasirašė dotacijos susitarimą dėl EITP programos lėšų skyrimo „Rail Baltica" projekto įgyvendinimui, tame tarpe ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimui bei žemės nusavinimui.

Tikimės, kad projekto partneriai Latvijoje ir Estijoje taip pat sėkmingai parengs būtinus teritorijų planavimo dokumentus, galutinai nustatys trasos variantus ir šio geopolitiškai bei ekonomikos vystymuisi svarbaus visoms Baltijos šalims ir Europos Sąjungai projekto įgyvendinimas įgaus vis didesnį pagreitį.

Reikia pažymėti, kad Lietuva, įgyvendinusi pirmą europinio standarto vėžės įrengimo etapą ruože PL/LT valstybių siena – Kaunas, pradėjo vykdyti rangos darbus ruože Jiesia–Rokai. Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai europinio standarto vėžės įrengimui ruože Rokai–Palemonas–Kaunas. Visi rangos darbų viešųjų pirkimų dalyviai pripažinti atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir kviečiami pateikti pirminius kainų pasiūlymus deryboms. Pirminių kainos pasiūlymų pateikimas deryboms numatomas 2017 m. sausio mėn. Siekdami kaip galima greičiau pradėti rangos darbus, tikimės, kad konkursų dalyviai nustatytu laiku, neatidėliojant, pateiks pirminius kainų pasiūlymus deryboms. 

 

Atnaujinta 2016-12-15