Archyvas

2016 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos „CVP IS" ir Europos Sąjungos „Tender Electronic Daily" (TED) viešųjų pirkimų sistemose paskelbti 4 statybos darbų viešųjų pirkimų konkursai rekonstruoti ir modernizuoti esamus geležinkelio ruožus „Kaunas–Palemonas", „Palemonas–Kauno hidroelektrinė", „Kauno hidroelektrinė teritorija" ir „Kauno hidroelektrinė–Rokai".

Šių metų lapkričio 3 d. pateiktos dalyvių paraiškos su duomenimis kvalifikacijai vertinti. Iš viso pateiktos 22 paraiškos: „Kaunas–Palemonas" - 5, „Palemonas–Kauno hidroelektrinė" - 5, „Kauno hidroelektrinė teritorija" - 5 ir „Kauno hidroelektrinė–Rokai" - 7. 

Paraiškų vertinimo metu viešųjų pirkimų dalyviai pateikė visą būtiną, teisės aktais numatytą papildomą informaciją dėl savo kvalifikacijos. Visos paraiškos baigtos vertinti iki 2016 m. gruodžio 13 d. Visi viešųjų pirkimų konkurso dalyviai pripažinti atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir kviečiami pateikti pirminius kainų pasiūlymus deryboms. Pirminių kainos pasiūlymų pateikimas deryboms numatomas 2017 m. sausio mėn.    

Europinės vėžės įrengimas ruože Kaunas – Palemonas - Rokai ypatingas tuo, kad rangos darbai bus vykdomi aplinkosaugai jautriame, techniškai sudėtingame, urbanizuotame ruože. Šiame ruože, pagal parengtus techninius projektus, numatyta iš viso nutiesti 16,8 km europinio standarto vėžės geležinkelio ir 2 km sudvejintos europinės ir plačiosios vėžės geležinkelio Kauno tunelyje, rekonstruoti 11 km esamo plačiosios vėžės geležinkelio, įrengti 6 dviejų lygių pervažas, rekonstruoti ar įrengti 19 pralaidų, įrengti 5 km triukšmą slopinančių sienelių, įrengti 2 skirtingo lygio pėsčiųjų perėjas ir atlikti kitus būtinus darbus.   

„Ruožas Rokai–Palemonas–Kaunas svarbus tuo, kad jame įvykdžius rangos darbus atsiras trūkstama europinio geležinkelio jungtis, leisianti kaip galima greičiau pratęsti projekto įgyvendinimą iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos. Be to visiems „Rail Baltica" projekto partneriams bei krovinių vežėjams atsiras galimybė naudotis Kauno intermodalinio terminalo (Palemone) pajėgumais", – komentavo „Rail Baltica" projekto įgyvendinimo pažangą Lietuvoje AB „Lietuvos geležinkeliai" vadovas Andrius Montrimas.

Ruožo Kaunas–Palemonas–Rokai–Jiesia rangos darbai ir jų techninė priežiūra bus dalinai finansuojami ES EITP programos lėšomis (85 proc.). Europos Komisija, teigiamai įvertinusi pateiktą paraišką, 2015 metais su Lietuva pasirašė dotacijos susitarimą dėl trūkstamų „Rail Baltica" jungčių įrengimo bei kitų veiklų finansavimo.

 

Atnaujinta 2016-12-13