Archyvas

UAB „MSC Vilnius" ketina prisidėti prie Vilniaus viešojo logistikos centro(toliau – Vilniaus VLC) vystymo ir būsimajame intermodaliniame terminale įsteigti konteinerių sausumos uostą. Tai šiandien, gruodžio 11 d., savo parašais patvirtino UAB „MSC Vilnius" direktorius Evaldas Žvirblis ir AB„Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka.

Tokiame konteinerių sausumos uoste klientai galėtų palikti konteinerius tomis pačiomis sąlygomis kaip Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje. Intermodaliniame terminale saugomi tušti konteineriai butų suteikiami tiek VLC, tiek ir už jo ribų įsikūrusioms įmonėms, kad šios galėtų juos pildyti prekėmis ir siųsti įvairiomis kryptimis. Tokiu būdu būtų siekiama sumažinti tuščių konteinerių pervežimo mastus.

Vilniaus VLC intermodalinis terminalas statomas šalia Vaidotų geležinkelio stoties, per kurią reguliariai kursuoja konteineriniai traukiniai „Vikingas", „Šeštokai Express", „Saulė" ir „Merkurijus". AB „Lietuvos geležinkeliai" sieks, kad terminalas būtų paruoštas operavimui iki 2015-ųjų sausio 1 dienos. Baigus statybos darbus klientams pirmiausia bus pasiūlyta naudotis konteinerių pervežimo geležinkeliais paslauga tarp Klaipėdos jūrų uosto ir VLC intermodalinio terminalo. UAB „MSC Vilnius" šiuo maršrutu planuoja pervežti apie 100 sąlyginių konteinerių vienetų (TEU) per savaitę.

Vilniaus VLC yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o AB „Lietuvos geležinkeliai" Vyriausybės įpareigota būti jo įgyvendintoja. Intermodalinis terminalas taps centrine šio projekto dalimi ir pirmuoju Vilniaus VLC objektu, apie kurį kursis privačios įmonės, užsiimančios transporto, logistikos bei susijusia veikla. Intermodalinis terminalas suteiks Vilniaus VLC įsikūrusioms įmonėms prieigą prie kelių ir geležinkelių bei leis greitai ir efektyviai perkrauti krovinius tarp skirtingų transporto priemonių.

UAB „MSC Vilnius" yra konteinerinės linijos MSC – Mediterranean Shipping Company – atstovė Lietuvoje.

Atnaujinta 2014-02-27