Archyvas

Vyks forumas „Logistikos centrų reikšmė transporto sistemos efektyvumui. Vilniaus viešojo logistikos centro pristatymas"

Birželio 26 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" organizuoja forumą „Logistikos centrų reikšmė transporto sistemos efektyvumui. Vilniaus viešojo logistikos centro pristatymas", kurio pagrindinis tikslas pristatyti naujausią ir aktualiausią informaciją apie Vilniaus viešojo logistikos centro (Vilniaus VLC) projektą, VšĮ ,,Vilniaus logistikos parkas" veiklą, šios įstaigos siūlomas galimybes investuotojams, suprojektuoto intermodalinio terminalo charakteristikas, pajėgumus, paslaugas bei privalumus.

Tokiu būdu tikimasi sudominti verslo partnerius Vilniaus VLC, Lietuvos transporto sistemos teikiamais privalumais ir nauda, supažindinti viešąją erdvę su Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis remiamu projektu. Taip pat siekiama pasidalinti praktine patirtimi logistinių projektų srityje su Lietuvos ir užsienio kolegomis, nustatyti šiandieninius ir būsimus verslo poreikius bei tolimesnes projekto plėtros kryptis.

Renginio metu Vilniaus VLC projektu tikimasi sudominti investuotojus, kurie suinteresuoti logistikos verslu šiame regione, nekilnojamojo turto plėtotojus, kolegas ir partnerius iš Lietuvos bei užsienio, įgyvendinančius ar dalyvaujančius analogiškuose projektuose, taip pat kartu su valdymo institucijomis aptarti Vilniaus VLC perspektyvas bei bendrų veiksmų galimybes, užtikrinsiančias sėkmę projekte. Tai būtų naudinga būtų ne vien tik partneriams ir investuotojams, bet ir visai Lietuvos transporto sistemai, kadangi būtų skatinama vežti krovinius geležinkeliais. Tokiu būdu projektas prisidės ir prie Europos ,,žaliųjų koridorių" koncepcijos įgyvendinimo, nes didesnę krovinių vežimų dalį sudarys būtent intermodaliniai vežimai geležinkelių transportu tarptautiniais transporto koridoriais.

Steigiamas Vilniaus VLC atneš neįkainojamą naudą tiek regionui, tiek ir globaliniu atžvilgiu, t. y. paskatins miesto infrastruktūros bei smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, sukurs daug naujų darbo vietų, pagerins verslo sąlygas regione.

Vilniaus logistikos centro steigimo aptarimas forume – tai galimybė aptarti projekto naudą ir paspartinti jo plėtojimą bendrų pastangų dėka.

Į organizuojamą renginį planuoja atvykti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas Algirdas Šakalys, Transporto investicijų direkcijos vadovybė bei kiti viešojo sektoriaus atstovai, taip pat Lietuvos logistikos asociacijos, ekspeditorių, nekilnojamojo turto plėtotojų įmonių vadovai, investuotojai. Laukiama svečių ir iš žinomų užsienio šalių transporto, logistikos ir verslo plėtojimo kompanijų: Polzug Intermodal GmbH vykdantysis direktorius Walter Schulze-Freyberg, Interporto Bologna SpA Projektų ir plėtros skyriaus vadovas Angelo Aulicino, WAGENER & HERBST Management Consultants GmbH vykdantysis direktorius Norbert Wagener ir kt.

 

Visais su renginiu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel.: +37052693268, +37052692536 arba el. p.: [email protected], [email protected]

Atnaujinta 2014-03-14