Archyvas

Grūdvežiai paversti „sandėliais ant ratų"

Grūdų verslo įmonės, visą vasarą masinėse informavimo priemonėse priekaištavusios dėl neva netinkamo AB „Lietuvos geležinkeliai" pasiruošimo vežti grūdus, panašu, pačios neatliko namų darbų. Dėl grūdų perdirbėjų laiku neužsakytų laivų ir nesugebėjimo susidoroti su logistikos problemomis, šiuo metu daugiau nei 600 grūdvežių stovi paversti „sandėliais ant ratų", trikdomas Klaipėdos uosto įmonių darbas, o AB „Lietuvos geležinkeliai" patiria nuostolių. 

Dar rugpjūčio 22 d. Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame posėdyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos grūdų perdirbėjų ir augintojų asociacijų vadovai bei Klaipėdos uosto krovos kompanijų atstovai, buvo konstatuota, kad grūdvežių trūkumo nėra, o pagrindinė problema – grūdų sandėliavimo plotų trūkumas, kadangi elevatorių ir Klaipėdos krovos kompanijų talpos yra užpildytos. 

Šiuo metu grūdų pervežimams yra naudojama daugiau nei 1600 grūdvežių. Tai net 60 proc. viršija šiemet dar prieš grūdų vežimo sezoną perdirbėjų prašytą 1000 vagonų kiekį. Akivaizdu, kad grūdų išvežimo problema – ne vagonų skaičiuje. Rugpjūčio viduryje vidutiniškai pervežimams naudoti 1400 grūdvežių, tuomet sandėliais paverstų ir stovinčių vagonų vidutiniškai buvo apie 250. Dabar, kai grūdų vežimui skirta 1600 vagonų, sandėliais paverstų vagonų skaičius pasiekė 600. Rugsėjo 1 d. neiškrauti stovėjo 507, rugsėjo 2 d. – 607, rugsėjo 3 d. – 546, rugsėjo 4 d. – 584, o rugsėjo 5 d. – jau net 650 vagonų. 

Grūdų perdirbėjų nepasiruošimas grūdų vežimo sezonui lėmė tai, kad šiuo metu geležinkelio stotyse ir Klaipėdos uoste stovi ištisi neiškrautų grūdų sąstatai. Dėl užimtų geležinkelio kelių vėluoja kitų, tarptautinių krovinių pristatymas, stringa Klaipėdoje vykdomų bei visai Lietuvai svarbių geležinkelių projektų įgyvendinimas, manevravimo darbai, o AB „Lietuvos geležinkeliai" patiria nuostolių. 

AB „Lietuvos geležinkeliai" savo parke turi apie 1000 vagonų, skirtų grūdams vežti. Šiuo metu pervežimams naudojami 1642 vagonai. Daugiau nei 640 grūdvežių – tai kitų šalių geležinkelių administracijoms priklausantys riedmenys, už kurių nenaudingą panaudojimą bendrovė vagonų savininkams moka mokesčius. 

AB „Lietuvos geležinkeliai" ragina grūdų verslu užsiimančias įmones aktyvinti savo veiklą bei imtis visų būtinų priemonių, kad grūdų sandėliavimo vagonuose problema būtų išspręsta. Priešingu atveju bendrovė bus priversta imtis papildomų sankcijų ir iš grūdų verslu užsiimančių įmonių reikalauti patiriamos žalos atlyginimo.

 

Vidmantas Gudas 

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Vidaus administravimo ir saugos departamento

Bendrojo skyriaus

vyresnysis specialistas

Tel.: 8 5 269 30 29

El. paštas: [email protected]

Atnaujinta 2014-03-13