Archyvas

Pranešimas žiniasklaidai. Vagonai stovi be darbo.

 AB „Lietuvos geležinkeliai",  norėdama išvengti tolimesnių spekuliacijų viešojoje erdvėje grūdų vežimui skirtų vagonų klausimais skelbia pastarųjų dienų skaičius ir kviečia klientus ir partnerius kartu planuoti kitų  metų pervežimus.
   
Rugsėjo 17 dieną pagal pateiktas klientų  paraiškas reikėjo tik apie 40 vagonų grūdų pervežimui .
Rugsėjo 18 dieną 194 vagonai, skirti vežti grūdams stovėjo tušti. Prieš savaitę tokių vagonų buvo prašoma 200-280 per dieną.
 
Šiemet grūdų pervežimui buvo naudojama net 1700 - 1750 vagonų, kurių daugiau nei pusę sudaro ne AB „Lietuvos geležinkeliai‘‘ vagonai,  išnuomuoti iš kitų šalių geležinkelių kompanijų rinkos sąlygomis, tad jie Bendrovei kainuoja nuosavas lėšas. Paskutinėmis savaitės dienomis toliau mažėjant vagonų poreikiui ir taupant lėšas, LG pradės kitų šalių geležinkelių administracijoms priklausančius vagonus išsiuntinėti iš Lietuvos.
 
AB „Lietuvos geležinkeliai" yra pelno siekianti įmonė, kurios uždavinys- kuo didesnė  nauda savo akcininkui – valstybei.  Bendrovė, vertindama  savo klientus bei partnerius,  visada  pasiruošusi  lanksčiai derėtis bei  prisidėti prie  mūsų šalies  ūkiui svarbių darbų.

Ateityje siekiant išvengti nereikalingų nuostolių ir nesusipratimų visoms  pusėms, bendrovė dar kartą informuoja, jog anksčiau galiojusi vagonų skirstymo tvarka ateityje nebus taikoma ir vagonai bus pateikiami vadovaujantis tik komerciniais principais, prisiimant abipusius įsipareigojimus.

AB „Lietuvos geležinkeliai", spalio mėnesį savo klientams  ir partneriams organizuos pasitarimą dėl vagonų aprūpinimo ir vežimo organizavimo klausimų 2013 metams.

Algis Palionis

Atstovas spaudai
Tel. 269-2089

Papild.informacija: Tomas Keršis 8659 85086

Atnaujinta 2014-03-13